2 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ