Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά θα χτυπά η καρδιά του καππαδοκικού ελληνισμού, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί το 20ο Παγκόσμιο Αντάμωμα Καππαδοκών, το «Γαβούστημα», όπως λέγεται. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας.