Η μισή Χαλκιδική κινδυνεύει από πλημμυρικά φαινόμενα σύμφωνα με τους χάρτες του ΥΠΕΝ

Η μισή Χαλκιδική κινδυνεύει από πλημμυρικά φαινόμενα σύμφωνα με τους χάρτες του ΥΠΕΝ

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας από την ειδική γραμματεία υδάτων του ΥΠΕΝ. Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας έχουν συνταχθεί για τα τμήματα των ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων και λιμνών που περιλαμβάνονται στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμυρών, όπως προέκυψαν από την […]

ακομη