Εκλείπουν οι δωρητές κερατοειδούς στη χώρα μας ενώ, μειώθηκαν οι μεταμοσχεύσεις κατά 50% μέσα σε δυο χρόνια. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με θέμα δωρεά και μεταμόσχευση κερατοειδών. Χαρακτηριστικό είναι όπως αναφέρθηκε ότι στην λίστα αναμονής στη βόρεια Ελλάδα βρίσκονται 205 ασθενείς και ενώ η ανάγκη εξεύρεσης μοσχευμάτων είναι τεράστια, η προσφορά είναι χαμηλή.