Τα οφέλη της δικτύωσης μεταξύ Ελλήνων επιχειρηματιών και ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιαστούν στην πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» της 83ης ΔΕΘ. Στόχος είναι να αναδειχθούν πραγματικές εμπειρίες καινοτόμων επιχειρήσεων αλλά και Ελλήνων που δραστηριοποιούνται διεθνώς.