ΑΔΜΗΕ: Υψηλές επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους

Τετραπλασιασμό των επενδύσεων και σημαντική αύξηση εσόδων, λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας ανακοίνωσε ο όμιλος ΑΔΜΗΕ για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

«Οι οικονομικές επιδόσεις του ομίλου ΑΔΜΗΕ στο α’ τρίμηνο σηματοδοτούν τη δυναμική εκκίνηση του έτους με ιδιαίτερα ισχυρές προοπτικές, σε συνέχεια της πλήρους εφαρμογής των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος οι οποίες επέδρασαν θετικά στην εξομάλυνση της ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου του για το 2023 και την πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών του», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ειδικότερα:

-Τα έσοδα του ομίλου στο α’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν στα 93,6 εκατ. ευρώ, έναντι 70 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022 (αύξηση 33,8%) .

-Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 53,4% σε 70 εκατ. ευρώ έναντι 45,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 70,1 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 48,7% σε σχέση με 47,1 εκατ.

-Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν στα 38,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 138,5% έναντι 16,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022, ενώ τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 29,5 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022.

-Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 148,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023, έναντι 36,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022.

«Η ισχυρή αύξηση των επενδυτικών δαπανών στο α’ τρίμηνο του 2023 αντανακλάται στη δυναμική πορεία υλοποίησης του προγράμματος ηλεκτρικών διασυνδέσεων, μέσα από το οποίο ο ΑΔΜΗΕ αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με ορίζοντα το 2030», τονίζει ο Διαχειριστής.

«Μετά την ολοκλήρωση των καλωδιακών ποντίσεων τον Μάρτιο 2023, η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής προχωρά εντατικά και στο χερσαίο τμήμα της, η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κυκλάδων βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, ο Δυτικός Διάδρομος, η νέα γραμμή μεταφοράς που ενσωμάτωσε για πρώτη φορά την Πελοπόννησο στο σύστημα υπερυψηλής τάσης 400 kV, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία αναβαθμίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια σε ολόκληρη τη νότια Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση του εκτενούς επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή ύψους 5 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, το σύνολο των μεγαλύτερων νησιών του Αιγαίου θα είναι πλέον άμεσα διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης και θα απολαμβάνει σταθερή και πιο καθαρή ηλεκτροδότηση, ενώ ο ηλεκτρικός χώρος για την απορρόφηση νέων μονάδων ΑΠΕ θα αυξηθεί σε 28 GW, από 18 GW σήμερα, υπερκαλύπτοντας τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την ίδια περίοδο. Επιπλέον, η χώρα θα διαθέτει ένα πιο πυκνό δίκτυο διεθνών διασυνδέσεων το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή της ασφάλεια καθώς και την εξαγωγική της δυνατότητα σε πράσινη ενέργεια».

Πηγή: www.amna.gr