Αυξήθηκε κατά 3,56 δισ. ευρώ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Αύξηση κατά 3,56 δισ. ευρώ ή 11,3% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,53 δισ. ευρώ σε 35,09 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 3 δισ. ευρώ ή 9,1%, από 32,6 δισ. ευρώ σε 35,6 δισ. ευρώ. Ενώ, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -1,4% το α’ τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με -3,4% το α’ τρίμηνο του 2022.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 3,7 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων, που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 21,2% σε σύγκριση με 19,7% το α’ τρίμηνο του 2022.

Καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 6,4 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 8,21 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το α’ τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 26,66 δισ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 0,79 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 18,45 δισ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 2,6 δισ. ευρώ.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 4,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2022 που η καθαρή λήψη δανείων ήταν 3,9 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, το α’ τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,26 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,06 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 6,14 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 8,28 δισ. ευρώ.

Πηγή: www.amna.gr