Δυναμική αποκτούν τα e-εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ – Οι θεματικές ενότητες

Δυναμική αποκτά η καινοτόμος, δωρεάν, υπηρεσία υλοποίησης διαδικτυακών εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της.

Τα e-εργαστήρια διεξάγονται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και απευθύνονται προς όσους επιθυμούν να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα της αναζήτησης εργασίας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή που διαμένουν, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν αποτελεσματικά το πλάνο της σταδιοδρομίας τους για την ένταξή τους ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν στην αναζήτηση της κατάλληλης θέσης εργασίας ή και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους, μέσω ενός αποτελεσματικού βιογραφικού και της προετοιμασίας για συνεντεύξεις με επιχειρήσεις.

Ήδη, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΔΥΠΑ, η ανταπόκριση των πολιτών κρίνεται εντυπωσιακή, καθώς, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο 2023, υλοποιήθηκαν 92 θεματικά εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και οι αιτήσεις συμμετοχής, που υποβλήθηκαν, έφτασαν τις 4.450.

Οι θεματικές ενότητες

Έτσι, λοιπόν, όλοι όσοι αναζητούν εργασία και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους μπορούν να παρακολουθήσουν e-εργαστήρια στις εξής βασικές θεματικές ενότητες:

– Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη δομή και τους κανόνες σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής.

Παράλληλα, παρουσιάζονται ενδεικτικοί τρόποι και στρατηγικές, προκειμένου τα δύο αυτά έγγραφα να είναι στοχευμένα προς μία θέση εργασίας.

– Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη εργασίας;

Στο εργαστήριο παρουσιάζονται τα σημαντικά βήματα προετοιμασίας του υποψηφίου, πριν από τη συνέντευξη εργασίας, τα κρίσιμα σημεία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς και οι ενέργειες, στις οποίες προβαίνει ο υποψήφιος, μετά την ολοκλήρωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται ενδεικτικές στρατηγικές για τη διαχείριση ερωτήσεων, που συχνά τίθενται, καθώς και αποτελεσματικοί τρόποι παρουσίασης του επαγγελματικού εαυτού.

– Ποια είναι τα βήματα για μία επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα;

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, η υλοποίηση μίας επιχειρηματικής ιδέας είναι μία πρόκληση. Το «κλειδί» για την επιτυχία είναι η σωστή προετοιμασία. Η επιχειρηματική ιδέα είναι η αρχή. Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ, το επόμενο βήμα είναι ο ενδιαφερόμενος να βεβαιωθεί ότι η ιδέα μπορεί να δημιουργήσει εμπορική αξία.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν τα κρίσιμα ερωτήματα που, αν απαντηθούν, θα εμπνεύσουν σιγουριά ότι η επιχειρηματική ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε επιχειρηματική ευκαιρία.

– Πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο;

Με τη διεξαγωγή του εν λόγω εργαστηρίου, επιχειρείται η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις ενότητες και τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα κρίσιμα σημεία που χρειάζονται προσοχή και ο τρόπος κατάρτισης ενός καλά επεξεργασμένου επιχειρηματικού σχεδίου, που επικοινωνεί αποτελεσματικά τους στόχους και τις δυνατότητες της μελλοντικής επιχείρησης.

– Πώς να χρησιμοποιήσω τα μέσα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας;

Όπως επισημαίνει η ΔΥΠΑ στον ιστότοπό της, στο εργαστήριο αναδεικνύεται το πώς ένα ισχυρό επαγγελματικό δίκτυο αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα στην επίτευξη επαγγελματικών στόχων.

Επίσης, παρουσιάζονται διαφορετικά μέσα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης και στρατηγικές προσέγγισης του δικτύου επαφών μέσα από αυτά, ώστε οι αναζητούντες εργασία να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τη σταδιοδρομία τους.

Γεωργία Μπάρλα

Πηγή: www.amna.gr