Η ενίσχυση της καινοτομίας στις μεταφορές αντικείμενο εκδήλωσης από το ΑΠΘ

Eσπερίδα με τίτλο «Η Καινοτομία στις Μεταφορές: κύριες τάσεις και αναδυόμενες ευκαιρίες» διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INNOTRANS «Enhancing transport innovation capacity of Regions» από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ).

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2019 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το ευρωπαϊκό έργο INNOTRANS, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE, στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

Η εσπερίδα αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία για μία παραγωγική συζήτηση σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον τομέα των μεταφορών, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων επιστημόνων και επιχειρηματιών του κλάδου, καθώς και εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων της πόλης. Ειδικότερα, υπήρξαν εισηγήσεις για τις τεχνολογικές και όχι μόνο εξελίξεις, οι οποίες διαμορφώνουν διεθνώς και μεταρρυθμίζουν ριζικά το τοπίο στις μεταφορές σήμερα και κατά τα επόμενα χρόνια.

Στη στρογγυλή τράπεζα που ακολούθησε τέθηκαν κυρίως προβληματισμοί ως προς τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στον κλάδο των μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας, όσο και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η αναγνώριση των κατάλληλων μέτρων πολιτικής και του τρόπου με τον οποίο ο ρόλος των δημόσιων αρχών και των «εμπλεκόμενων μερών» του οικοσυστήματος καινοτομίας μπορεί να είναι εποικοδομητικός αποτελούν πρόκληση για όλες τις περιοχές της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο INNOTRANS –INTERREG EUROPE «Enhancing transport innovation capacity of Regions» παρατίθενται στον σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/innotrans/

Σημειώνεται ότι το έργο INNOTRANS, στο οποίο η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ μετέχει ως εταίρος, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Αριστοτέλη Νανιόπουλο, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από την Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας. Στο έργο συμμετέχουν, επίσης, εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, την Τσεχία και την Ιταλία.

 

Πηγή: thestival.gr