Σε εφαρμογή θα τεθεί από τον Μάρτιο του 2019 το νέο ωράριο φορτοεκφορτώσεων στον δήμο Θεσσαλονίκης, μετά την έγκριση από τη Μητροπολιτική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Έως τον Μάρτιο θα διαρκέσει το μεταβατικό διάστημα, ώστε οι υπηρεσίες του Δήμου να τοποθετήσουν τις ειδικές ενημερωτικές πινακίδες σε καίρια σημεία εισόδου στην πόλη, στους πεζόδρομους και στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης.