Νέοι Αγρότες με παράθυρο για πριμ διαδοχής και 1,4 δισ. για Βιολογικά στη νέα ΚΑΠ

Στήριξη για 65.000 Νέους Αγρότες και διπλασιασµό των εκτάσεων υπό βιολογική καλλιέργεια µε αξιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ στη Βιολογική Γεωργία ως το 2026 αποτελούν τα δυνατά σηµεία της ελληνικής ΚΑΠ σύµφωνα µε την Κοµισιόν, η οποία προχώρησε στην έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της χώρας µας, που µπαίνει σε πλήρη εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Η υποστήριξη των 65.000 νέων αγροτών, δεν περιορίζεται µόνο στο πριµ εγκατάστασης των δύο προκηρύξεων που προγραµµατίζονται για την επόµενη τετραετία, αλλά και στην συµπληρωµατική των 7 ευρώ το στρέµµατα για αγρότες κάτω των 40 ευρώ. Βέβαια, δεν αποκλείεται στην πρώτη αναθεώρηση της ΚΑΠ, σε βάθος διετίας, να υπάρξει κάποια ειδική πρόβλεψη που να εισάγει το λεγόµενο πριµ εξόδου, κάτι το οποίο θα εφαρµόσουν κιόλας από του χρόνου κράτη µέλη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που επιδοτεί την έξοδο από το επάγγελµα αγροτών κοντά σε συνταξιοδοτική ηλικία, µε την προϋπόθεση ανάληψης της εκµετάλλευσης από νέο αγρότη. Πριν από λίγες ηµέρες (16 Νοεµβρίου), µιλώντας σε παραγωγούς από τη ∆υτική Θεσσαλονίκη, την Πέλλα, την Ηµαθία και το Κιλκίς, ο υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς δέχθηκε πιέσεις για µια σχετική πρόβλεψη από παράγοντες του αγροτικού γίγνεσθαι της περιοχής, κάτι που σηµαίνει ότι το ζήτηµα κρατιέται ακόµα ζεστό.

Στα βασικά σηµεία του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ, όπως αυτό εγκρίθηκε επίσηµα από τον Κοµισιόν, περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων, η κατανοµή περίπου 4,3 δισ. ευρώ για τη σταθεροποίηση του εισοδήµατος των αγροτών µε βασική εισοδηµατική στήριξη. Η στήριξη αυτή διαφοροποιείται και στοχεύει ανάλογα µε την κατηγορία αγρονοµικής περιφέρειας (αρόσιµη γη, µόνιµες καλλιέργειες και βοσκότοπους/βοσκότοποι) και κυµαίνεται από 176 ευρώ ανά εκτάριο έως 270 ευρώ ανά εκτάριο.

Πηγή: www.agronews.gr