Breaking News

Χρήσιμος οδηγός για εκλογές

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου όλα τα τμήματα της Επικράτειας θα μεταδώσουν τα αποτελέσματα με το σύστημα της Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσμάτων. Έγκαιρα και έγκυρα και με υψηλό βαθμό ακρίβειας τις εκτιμήσεις των τελικών αποτελεσμάτων των εκλογών, αξιοποιούνται τα αποτελέσματα που συλλέγονται με τη μέθοδο της Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων.