Ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην υγεία και ευεξία με διάφορους εξειδικευμένους πελάτες που καλύπτουν όλες τις πτυχές και εξελίξεις στον τομέα με την Ελένη Σωτηριάδου.