Πέντε προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών για τη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) συνιστά πέντε μέτρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν για να υπάρξει μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου της μείωσης κατά το ήμισυ των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030.

Σημαντικό μέτρο αποφυγής των ατυχημάτων είναι ο περιορισμός επικίνδυνων ενεργειών όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ- ναρκωτικών και η απόσπαση της προσοχής. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έχει μειωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια, ενώ έχουν ενταθεί οι έλεγχοι για την ταχύτητα, τη χρήση ζώνης ασφαλείας και την απόσπαση της προσοχής. Σε επίπεδο ΕΕ, μια επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη διασυνοριακή επιβολή προστίμων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το κάθε αδίκημα που διαπράττεται από οδηγό σε άλλη χώρα τιμωρείται και τον ακολουθεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερο μέτρο είναι να αυξηθούν τα ποσοστά της ποδηλασίας και του περπατήματος στις πόλεις. Ήδη αυτά τα ποσοστά έχουν αυξηθεί σε πολλές χώρες, με τους θανάτους αυτής της κατηγορίας να παραμένουν στάσιμοι ή να έχουν αυξητική πορεία. Η σχέση μεταξύ των αυξημένων ποσοστών ποδηλασίας και του αυξημένου αριθμού θανάτων ποδηλατών πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη βελτίωση των υποδομών. Η ΕΕ απαιτεί από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις να δεσμευτούν, ώστε να αναπτύξουν τα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας.

Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος είναι υψηλότερος για τους οδηγούς που μόλις πήραν το δίπλωμα οδήγησης. Σύμφωνα με μια μελέτη ένας στους πέντε νέους οδηγούς τρακάρει μέσα στους πρώτους έξι μήνες από την στιγμή που πήρε το δίπλωμα. Προτείνει να θεσπιστούν νέοι νόμοι για τους συγκεκριμένους οδηγούς, οι οποίοι δεν θα επιδίδονται σε επικίνδυνες δραστηριότητες οδήγησης, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους από την στιγμή απόκτησης του διπλώματος. Το ETSC καλεί επίσης την Επιτροπή να μην μειώσει την ελάχιστη ηλικία για το δικαίωμα οδήγησης σε οποιαδήποτε κατηγορία οχημάτων.

Ένα άλλο μέτρο είναι η μείωση των ορίων ταχύτητας μέσα στις πόλεις, που εκτός των άλλων θα έχει θετικό αντίκτυπο στη μείωση του θορύβου και των εκπομπών ρύπων. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη βήματα και από τις υπόλοιπες, προκειμένου να μειωθούν τα όρια ταχύτητας.

Τέλος, το 2019, η ΕΕ συμφώνησε να εισαγάγει μια σειρά νέων τεχνολογιών ασφάλειας στα αυτοκίνητα. Για αυτές αναφέρει πως τα τελικά τεχνικά πρότυπα που συμφωνήθηκαν έκτοτε περιλαμβάνουν τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης ταχύτητας που βασίζονται σε ενοχλητικά ηχητικά σήματα και είναι πιθανό να απενεργοποιηθούν. Προτείνει αυτά να έχουν υποχρεωτική δράση, ενώ συνιστά να βγουν συστήματα που θα ανιχνεύουν τις πιο κοινές μορφές απόσπασης της προσοχής, όπως π.χ. από κινητά τηλέφωνα.

Κυριάκος Παρασίδης

Πηγή: www.amna.gr