Σ. Εφραίμογλου: Θετικά τα μηνύματα των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης για την αγορά

«Θετικά τα μηνύματα των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης για την αγορά», σχολίασε η πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης και την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς αυτήν.

Συγκεκριμένα, η κ.Εφραίμογλου δήλωσε:

«Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης εξέπεμψαν θετικά μηνύματα στην αγορά, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών που οδηγούν στον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη συνεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Οι δεσμεύσεις για τήρηση των εθνικών δημοσιονομικών στόχων, στην επίτευξη λογικών πρωτογενών πλεονασμάτων και στη σταθερή μείωση του δημοσίου χρέους, ενισχύουν την εμπιστοσύνη στη σταθερότητα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Φέρνουν ακόμη πιο κοντά τον στόχο για απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και ενθαρρύνουν νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Στο επίπεδο της φορολογικής πολιτικής, αξιολογούνται θετικά οι ανακοινώσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στα ασφαλισμένα ακίνητα, την αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης, τη μείωση κατά μία ακόμη μονάδα των εργοδοτικών εισφορών και τη σταδιακή κατάρτιση του τέλους επιτηδεύματος. Εξίσου ορθή και επιβεβλημένη, όμως, είναι η έμφαση που φαίνεται να δίνει η νέα κυβέρνηση στην πάταξη της φοροδιαφυγής, καθώς η προσπάθεια αυτή θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των φόρων στο μέλλον.

Προσδοκίες στην αγορά δημιουργεί η δέσμευση της νέας κυβέρνησης για διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και το περίγραμμα προτεραιοτήτων του υπουργείου Ανάπτυξης, στις οποίες περιλαμβάνονται η ισχυροποίηση της βιομηχανικής βάσης, η προστασία και η ενδυνάμωση των ελληνικών σημάτων, η περαιτέρω απλοποίηση και πλήρης ψηφιοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, η στενότερη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την αγορά και τη μεταποίηση.

Για την ελληνική οικονομία, το μεγάλο στοίχημα στα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση των εξαγωγών και η στήριξη των επιχειρήσεων, που μπορούν να καινοτομούν και να εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η εξωστρεφής ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική ισορροπία, είναι το δίπολο από το οποίο θα εξαρτηθεί η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί για τη νέα τετραετία. Έχοντας εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της Βουλής, η κυβέρνηση οφείλει τώρα να προχωρήσει γρήγορα και τολμηρά στην εξειδίκευση και την εφαρμογή του σχεδίου της».

Πηγή: www.amna.gr