Συνδυασμοί δράσεων που εξασφαλίζουν ενίσχυση ως 100 ευρώ το στρέμμα από το πριμ του νέου πρασινίσματος

«Καπέλο» επιδότησης 20 ευρώ το στρέµµα συν οποιαδήποτε άλλη δράση eco-scheme (εκτός Βιολογικών) έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν οι αγρότες µέσω της αίτησης ΟΣ∆Ε, σύµφωνα µε τους πίνακες συµβατότητας που δείχνουν τους συνδυασµούς ενισχύσεων από το νέο πρασίνισµα (eco-schemes) και τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα του ΠΑΑ σε επίπεδο αγροτεµαχίου και προβλέπει Υπουργική Απόφαση της ΚΑΠ 2023-2027.

Πρόκειται για τις δράσεις 31.6-Ζ έως 31.6-ΙΒ που αφορούν την ψηφιακή εφαρµογή (βλ. ονόµατα κωδικών). Έτσι, θεωρητικά, ένας αγρότης που επέλεξε τη δράση 31.1-Γ και έσπειρε κάποια καινοτόµα καλλιέργεια θα µπορεί να διεκδικήσει σε επίπεδο αγροτεµαχίου έως και 81,1 ευρώ το στρέµµα ενώ ένας ελαιοπαραγωγός συνδυάζοντας τις δράσεις εθελοντικής φυτοπροστασίας (31.6-ΙΓ 60 ευρώ), κοµπόστ (31.4, 12 ευρώ), ψηφιακής εφαρµογής (5 ευρώ), ψεκασµού ακριβείας (11 ευρώ σύνολο τριών δράσεων 31.6-Ζ έως 31.6-Θ) και ειδικής θρέψης (4,5 ευρώ)  µπορεί να φτάσει τις εισπράξεις του στα 97,5 ευρώ το στρέµµα. Και αν είναι και σε αγροτεµάχιο µε αναβαθµίδες (31.8) φτάνει τα 117,5 ευρώ. Στην πράξη, οι αγρότες όµως είναι αντιµέτωποι µε ένα δύσκολο σταυρόλεξο
Πηγή: www.agronews.gr