Τελευταίοι έλεγχοι και δοκιμαστικές πληρωμές για πίστωση τσεκ 27 Οκτωβρίου

Εβδοµάδα πληρωµών η επόµενη, µε τον αγροτικό κόσµο να περιµένει την προκαταβολή του τσεκ του 2023.

Τα δεδοµένα έχουν ως εξής: Η εξόφληση της περσινής ενιαίας ενίσχυσης έγινε, µε µικρά ποσά και αρκετά απλήρωτα, µεταξύ των οποίων και τα 16 εκατ. ευρώ της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Η σύµβαση µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς για την πληρωµή των κοινοτικών ενισχύσεων υπεγράφη, ενώ αυτές τις µέρες γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και δοκιµαστικές πληρωµές. Στις 19 του µήνα έκλεισε η πλατφόρµα του gov.gr για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε και στις 20 Οκτωβρίου έληξε η προθεσµία για τις µεταβιβάσεις, για τις οποίες φαίνεται πως γίνεται αγώνας δρόµου µήπως και καταστεί δυνατό να συµπεριληφθούν στην πληρωµή µαζί µε την προκαταβολή του τσεκ.

Σηµειωτέον η επίσκεψη του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου στην πλατεία Βάθη υπογραµµίζει τη σοβαρότητα που δίνει η κυβέρνηση στην οµαλή και εντός χρονοδιαγράµµατος διεξαγωγή της επερχόµενης πληρωµής, γεγονός που βάζει τα πράγµατα στην τελική ευθεία. Το αν θα ξεκινήσει την ερχόµενη Πέµπτη ή την Παρασκευή το µεσηµέρι είναι θέµα πλέον τεχνικό. Και επειδή οι αγρότες έχουν µάθει και κρατούν µικρό καλάθι περιµένουν χρήµατα τουλάχιστον µέσα στο Σαββατοκύριακο από τα ΑΤΜ και από ∆ευτέρα στα γκισέ των τραπεζών.

Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι η πολιτική βούληση και η εντολή για πληρωµή πριν την 28η Οκτωβρίου φαίνεται και από την τελευταία ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών, που ενηµερώνει τους αγρότες ότι «τυχόν διορθώσεις σχετικά µε τα συνδεδεµένα καθεστώτα θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση της προκαταβολής του 2023, ήτοι από 1η Νοεµβρίου µέχρι την ηµεροµηνία που θα οριστεί µε νεότερη ανακοίνωση». Όσον αφορά τα ποσά, οι αγρότες ξέρουν πια ότι θα έρθουν αντιµέτωποι µε µία οριζόντια µείωση της τάξης του 17% επί των δικαιωµάτων τους, που αφορά το νέο προϋπολογισµό της βασικής ενίσχυσης, ο οποίος ανέρχεται στα 826 εκατ. ευρώ έναντι των 1,09 δις ευρώ της περασµένης προγραµµατικής περιόδου, ενώ το ποσό της βασικής υπολογίζεται περί τα 100 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση µε το 2022, φτάνοντας περίπου τα 550 εκατ. ευρώ.

∆εδοµένο πρέπει, επίσης, να θεωρείται και το ότι στην προκαταβολή του τσεκ δεν θα συµπεριληφθεί η αναδιανεµητική, αφού µέχρι ώρας δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις που να προϊδεάζουν για το αντίθετο. Αν και βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι η πληρωµή της είναι εύκολη και απαιτεί µόνο µία µέτρηση των στρεµµάτων ανά δικαιούχο.

Σε κίνδυνο η ειδική βάµβακος για τους Θεσσαλούς

Όσον αφορά τις συνδεδεµένες, σοβαρό θέµα προκύπτει και για τους βαµβακοπαραγωγούς κυρίως της Θεσσαλίας, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι, λόγω µειωµένων αποδόσεων. Με επιστολή της η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Βάµβακος ζητά από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη «τη µείωση του ελάχιστου πλαφόν στο βαµβάκι, πέραν όποιων ποσοστών ζηµιάς δώσει ο ΕΛΓΑ, κατά 30% για όλες τις Π.Ε. στις οποίες καλλιεργείται, προκειµένου να µην υπάρχει πρόβληµα στη λήψη της συνδεδεµένης ενίσχυσης βάµβακος 2023. Επιπλέον, για τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν ανεπανόρθωτα, ζητήθηκε να µην επηρεαστεί η συνδεδεµένη ενίσχυση για όσες ποσότητες βαµβακιού παραδοθούν, ανεξαρτήτως στρεµµατικής απόδοσης».

Πηγή: www.agronews.gr