ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επικαιρότητα από την Κεντρική Μακεδονία. Όλες οι Πολιτικές, Πολιτιστικές, και γενικότερα Κοινωνικές εξελίξεις στο πιο έγκυρο δελτίο ειδήσεων της Περιφέρειας.

Καταλληλότητα 2 : Επιθυμητή η γονική συναίνεση