Βουλγαρία – ΒΤΑ: Η νέα εθνική στρατηγική για την ενέργεια μέχρι το 2053

Μια νέα ενεργειακή στρατηγική της Βουλγαρίας έως το 2053 βασίζεται στη συνέχιση της λειτουργίας των εργοστασίων άνθρακα έως το 2030, στην πυρηνική ενέργεια, σε περισσότερα έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας, στη χρήση γεωθερμικής ενέργειας για τοπικά συστήματα θέρμανσης και σε μπαταρίες για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η στρατηγική παρουσιάστηκε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στη Σόφια με τη συμμετοχή του προέδρου Ρούμεν Ράντεφ, του πρωθυπουργού Γκάλαμπ Ντόνεφ και του υπουργού Ενέργειας Ρόσεν Χριστόφ.

Μεταξύ των στρατηγικών στόχων για την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα που αναφέρονται στο σχέδιο είναι η εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα και την περιοχή και η διατήρηση του ρόλου της Βουλγαρίας ως ενεργειακού ηγέτη, η προστασία της εθνικής ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων, η επίτευξη σε επίπεδο ΕΕ των στόχων απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η διεξαγωγή μιας δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές και η προστασία από την ενεργειακή φτώχεια.

Στον τομέα της ενέργειας με καύση άνθρακα, προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες δυναμικότητες έως το 2030 για τη εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας και την εισαγωγή τεχνικών λύσεων για τη μείωση των εκπομπών.

Στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, η στρατηγική προβλέπει την κατασκευή νέας μονάδας ισχύος 2.000 MW (μεγαβάτ) στη θέση του εργοστασίου Μπέλενε έως το 2035-2040 και την κατασκευή μονάδας αντικατάστασης 2.000 MW στην τοποθεσία Κοζλοντούι έως το 2045.

Η νέα ενεργειακή στρατηγική προβλέπει επίσης την κατασκευή ηλιακών σταθμών ισχύος 7 GW (γιγαβάτ), αιολικών σταθμών ισχύος 2 GW έως το 2030, καθώς και ηλιακών σταθμών ισχύος 12 GW και αιολικών σταθμών ισχύος 4 GW έως το 2050. Προγραμματίζονται νέα έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 870 MW έως το 2030 και 1.270 MW έως το 2050. Στη γεωθερμική ενέργεια, η εστίαση είναι στην εξομάλυνση των τοπικών συστημάτων θέρμανσης. Επιπλέον, προβλέπει την κατασκευή ηλεκτρολυτών ισχύος 1 GW έως το 2030 και ισχύος 5 GW έως το 2050 για εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγή.

Στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, η στρατηγική προβλέπει την επέκταση του υδροηλεκτρικού σταθμού αντλίας αποθήκευσης Chaira (PSPS) έως το 2030 και την κατασκευή νέων PSPS ισχύος 1 GW έως το 2035. Επίσης εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης 600 MW έως το 2030 και 1,5 GW σε εποχιακά συστήματα αποθήκευσης έως το 2050. Επίσης στο σχέδιο είναι αναβαθμίσεις γραμμών μεταφοράς και ανάπτυξη νέων γραμμών 1.900 χλμ., ψηφιοποίηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής και κατασκευή 1.000 σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030.

Το σχέδιο προτείνει επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα νοικοκυριά.

Πηγή: www.amna.gr