Ξηλώνεται ο αμίαντος στο υδροδοτικό δίκτυο της Ευκαρπίας

Ένα έργο υψηλών προδιαγραφών για την ύδρευση της Ευκαρπίας επισφράγισαν χθες ο
Δήμαρχος Κιλκίς και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Κυριακίδης και ο Πρόεδρος της
Αναπτυξιακής Κιλκίς (ΑΝ.ΚΙ) Γιώργος Βουλγαράκης υπογράφοντας σύμβαση για την
κατασκευή του.
Πρόκειται για την απεγκατάσταση των σωληνώσεων αμιάντου και την αντικατάσταση του
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Ευκαρπίας από σωληνώσεις
πολυαιθυλενίου σε εκτεταμένη χιλιομετρική ζώνη που φθάνει τα έξι χιλιόμετρα.
Οι τεχνικές εργασίες αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης θα γίνουν
ανατολικά του κεντρικού οδικού άξονα σε μήκος 5.855 μ. και θα θεραπεύσουν το
πρόβλημα των συχνών διαρροών που οφείλονται στην παλαιότητα του υφιστάμενου
δικτύου, το οποίο είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες. Με τις προβλεπόμενες
παρεμβάσεις αναμένεται να ακυρωθούν οι αγωγοί οι οποίοι διέρχονται μέσα από ιδιωτικές
περιουσίες (οικόπεδα), να ενισχυθεί η ποσότητα του νερού και να βελτιωθεί η ποιότητά
του.
Το έργο περιλήφθηκε στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014 – 2020
Μέτρο 19.2., Υπομέτρο 19.2.4.1. για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα με
προϋπολογισμό 300.000ευρώ.
Ως προς την τεχνική φύση του οι κυριότερες εργασίες που προβλέπονται είναι:
– η τοποθέτηση περίπου πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα μέτρων αγωγών PE,
ονομαστικής πίεσης 10 atm,διαμέτρων Φ63, Φ75, Φ90 και Φ110
– χωματουργικές εργασίες (εκσκαφή, επίχωση, εγκιβωτισμός με άμμο)
– η κατασκευή από σκυρόδεμα κεντρικών φρεατίων ελέγχου του δικτύου
– η τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων ύδρευσης καθώς και συσκευών ελέγχου του δικτύου
(βάνες, αεραγωγοί, πυροσβεστικοί κρουνοί κ.α.)
– η σύνδεση του κεντρικού αγωγού με ιδιωτικές παροχές
– η αποκατάσταση των τομών με άσφαλτο όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο
Για την κατασκευή του έργου θα γίνει εκσκαφή κατά μήκους του υφιστάμενου οδικού
δικτύου, μέσου εκτιμώμενου βάθους 1,40 μ.
Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης για το σημαντικό έργο υποδομής που
προγραμματίζεται στην Ευκαρπία ήταν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ
Βασίλης Καραμπίδης, ο Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ηλίας
Αβραμίδης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ευκαρπίας Νίκος Ανδρεάδης.

ATLAS TV

πρόσφατα νέα