Δεκαεπτά νέες ψηφιακές υπηρεσίες από τον δήμο Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρονικά θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους οι δημότες του δήμου Θεσσαλονίκης σε επιπλέον 17 υπηρεσίες του δημοτολογίου και του ληξιαρχείου, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας.

Έως τώρα, οι ψηφιακές υπηρεσίες στον κεντρικό δήμο ήταν δώδεκα και με την προσθήκη των επιπλέον δεκαεπτά «μπαίνει τέλος στις ουρές και στις άσκοπες μετακινήσεις και αναβαθμίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουμε προς τους πολίτες», όπως ανέφερε σχετικά ο αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργος Αβαρλής.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης για το Τμήμα Δημοτολογίου είναι οι εξής: Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για τους εκλογικούς καταλόγους, υποβολή αίτησης αλλαγής εκλογικού διαμερίσματος δημοτών, υποβολή αίτησης εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών, υποβολή αίτησης διαγραφής από τους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών, υποβολή αίτησης μεταδημότευσης λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης, υποβολή αίτησης μεταδημότευσης συζύγων, όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης, υποβολή αίτησης μεταδημότευσης λόγω ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας στον Δήμο Θεσσαλονίκης, υποβολή αίτησης διόρθωσης τόπου γέννησης, Υποβολή αίτησης εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου Ελλήνων πολιτών κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου Ελλήνων πολιτών κατοίκων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την κατάρτιση του στρατολογικού πίνακα.

Ηλεκτρονικά για το Τμήμα Ληξιαρχείου θα εξυπηρετούνται: Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση λύσης γάμου σε Λ.Π. γάμου, έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση δικαστικής αναγνώρισης τέκνου σε Λ.Π. γέννησης, έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση ιθαγένειας σε Λ.Π. γέννησης ή γάμου, έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση υιοθεσίας ενηλίκου σε Λ.Π. γέννησης και έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση προσβολής πατρότητας σε Λ.Π. γέννησης.

Το σύνολο των 17 νέων και των 12 προηγούμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρέχονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση:https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/. Η είσοδος στη διαδικτυακή υπηρεσία γίνεται με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet και τη συνεργασία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του οποίου γίνεται η αυθεντικοποίηση των χρηστών και η μεταφορά των στοιχείων τους στην ψηφιακή αίτηση που υποβάλλεται στις υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Πηγή: www.amna.gr