Διεθνής αναγνώριση για το επιστημονικό έργο 99 μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ

Στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους στην διάρκεια του 2019 συγκαταλέγονται 98 καθηγητές και καθηγήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην ανανεωμένη κατάταξη «Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators» 2020, που δημοσιεύθηκε από ομάδα Καθηγητών του Stanford University της Αμερικής.

Η ίδια αξιολόγηση κατατάσσει 99 μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους καθ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.

Στις λίστες περιλαμβάνονται συνολικά οι κορυφαίοι 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και το 2% των κορυφαίων επιστημόνων του επιστημονικού τους υποπεδίου, που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε άρθρα. Η αξιολόγηση βασίστηκε στον αντίκτυπο του ερευνητικού τους έργου και συγκεκριμένα στις αναφορές που έχει λάβει σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.

Οι διακρίσεις των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ αναδεικνύουν τον ισχυρό αντίκτυπο του Αριστοτελείου στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με τον πρύτανη του ΑΠΘ, καθ. Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος επισήμανε «το μέγεθος και τη σπουδαιότητα της έρευνας που παράγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθώς και το υψηλό επίπεδο και η διεθνής αναγνώριση που έχει το επιστημονικό μας δυναμικό».

Πηγή: www.amna.gr