ΠΑΜΑΚ: Στη θετική κατεύθυνση το ν/σ του υπουργείου Παιδείας

Στη θετική κατεύθυνση με την επισήμανση επιφυλάξεων και ενστάσεων σε επιμέρους ζητήματα κρίνει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Σύγκλητος κατέληξε ομόφωνα πως η προτεινόμενη θέσπιση σταθμισμένης βάσης εισαγωγής στα Πανεπιστήμια είναι «κίνηση σε θετική κατεύθυνση, με βάση την πάγια θέση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, να έχουν λόγο στον προσδιορισμό του αριθμού των εισακτέων». Κρίνει δε ότι η ρύθμιση αυτή «οφείλει να συνδυαστεί με μέτρα σημαντικής μείωσης για του αριθμού των μετεγγραφών».

Επισημαίνει, ωστόσο, πως «η εν λόγω ρύθμιση δεν θα έχει σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση του αριθμού των κατ’ έτος εισαγομένων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και γι’ αυτό ζητεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων «να προχωρήσει σε ξεχωριστή πρωτοβουλία ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των εισακτέων στα Τμήματά του, δεδομένης της θέσης όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου για μείωση του αριθμού των εισακτέων».

Σε ό,τι αφορά τη φύλαξη και την προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καθώς και όσων φοιτούν και εργάζονται σε αυτά «αναγνωρίζει πως υπάρχουν σημαντικά ζητήματα» και θεωρεί πρόσφορο «κάθε μέτρο το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και εμπίπτει στο πλήρες αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων». Για το ειδικό σώμα φύλαξης και προστασίας των Πανεπιστημίων ζητεί, εφόσον δημιουργηθεί και «οψέποτε ανακύψουν ζητήματα, να αναφέρεται αποκλειστικά στον Πρύτανη».

«Η χρηματοδότηση του σώματος φύλαξης και προστασίας οφείλει να αναληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όσον αφορά την ελεγχόμενη είσοδο, πιστεύουμε πως τα σχετικά θέματα θα πρέπει να ρυθμίζονται σε Κανονισμό του Πανεπιστημίου και να αφορά στα κτίρια διοίκησης και σε χώρους με εξοπλισμό. Προβληματίζεται από τη δημιουργία γραφειοκρατικών διοικητικών δομών σε θέματα ασφάλειας τα οποία απαιτούν νέους υλικούς και ανθρώπινους πόρους», διευκρινίζεται.

Σχετικά με διατάξεις πειθαρχικού δικαίου που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο η Σύγκλητος του ΠΑΜΑΚ αναγνωρίζει την ανάγκη θεσμοθέτησής τους όσον αφορά παραπτώματα φοιτητών, συγκρότησης πειθαρχικών οργάνων και πρόβλεψης και επιβολής ποινών. Εκφράζει, ωστόσο, τη άποψη ότι «η αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων άπτεται του πυρήνα του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων» και ως εκ τούτου «θεωρεί αναγκαίο οι ανάλογες διατάξεις να περιληφθούν στον υπό εκπόνηση Κανονισμό του Πανεπιστημίου».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη θέσπιση ενός ανώτατου χρονικού ορίου σπουδών η Σύγκλητος του ΠΑΜΑΚ τη θεωρεί αναγκαία και συνηγορεί στη λήψη μέτρων για μείωση της φοιτητικής διαρροής. Τονίζει δε την ανάγκη για την έναρξη διαλόγου με αυτόν τον σκοπό, «ο οποίος οφείλει να περιλάβει ζητήματα όπως βελτίωση της σχέσης διδασκόντων – διδασκομένων, μείωση των εγγραφών των ειδικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των μετεγγραφών και θέσπιση ανώτατου ορίου επανάληψης της εξέτασης ανά μάθημα».

Πηγή: www.amna.gr