ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι μνήμες, τα ανταμώματα, τα ήθη και τα έθιμα, τα τραγούδια και οι χοροί που κρατούν ζωντανή την ιστορία μας, την λαογραφία και την παράδοση μας
στην ζώνη ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του ATLAS TV.

Καταλληλότητα 1 : Κατάλληλο για όλους