ΑΠΘ: Εγκαινιάζεται το εργαστήριο Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας

Ένα νέο Εργαστήριο, το Εργαστήριο  Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας, εγκαινιάζει η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του Τμήματος Κτηνιατρικής στην πανεπιστημιούπολη.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 στις 19:00 μ.μ., σε εκδήλωση που θα ξεκινήσει στο Αμφιθέατρο Καθηγητή Ε. Τσιρογιάννη, όπου θα λάβουν χώρα οι χαιρετισμοί.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει προσφώνηση ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Καθηγητής Θ.Ι. Δαρδαβέσης, χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. Καθηγητής Ν. Παπαϊωάννου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Α. Τζιτζικώστας και ο Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής Καθηγητής Πασχάλης Φορτομάρης.

Θα ακολουθήσει βραχεία ομιλία του Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ι. Ταϊτζόγλου, ο οποίος θα αναφερθεί στο ιστορικό της ίδρυσης και δημιουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και στους σκοπούς και στους στόχους του.

Βασικός στόχος – αντικείμενο του Εργαστηρίου Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας είναι η προαγωγή, αλλά και υποστήριξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών υγείας, καθώς και η προσέλκυση κονδυλίων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών, προληπτικών και θεραπευτικών μεθοδολογιών με εφαρμογή στην ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική και κτηνιατρική πράξη.

Ειδικό εκπαιδευτικό αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων των επιστημών υγείας στη σωστή χρησιμοποίηση και φροντίδα των ζώων εργαστηρίου, σύμφωνα με το υφιστάμενο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές διεθνών επιστημονικών οργανισμών και φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για:

  • την εκτροφή και στέγαση γενετικά τροποποιημένων ζώων σε συνθήκες υψηλών υγειονομικών προδιαγραφών.
  • την εκτροφή και στέγαση συμβατικών ζωικών προτύπων που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε ερευνητικά πρωτόκολλα.
  • την προετοιμασία των ζωικών προτύπων για τη χρησιμοποίησή τους σε ερευνητικά ή άλλα πειραματικά πρωτόκολλα.
  • τη νοσηλεία, τη μετεγχειρητική και γενικά την κτηνιατρική φροντίδα των ζωικών προτύπων.
  • τη συνεχή παρακολούθηση, μελέτη και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζωικών προτύπων καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων εμπλουτισμού του περιβάλλοντός τους.
  • την παροχή τεχνικής υποστήριξης για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων.
  • την εκπαίδευση και ενημέρωση των ερευνητών σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση και χρησιμοποίηση των ζωικών προτύπων στην έρευνα.
  • την οργάνωση σεμιναρίων σε θέματα που αφορούν τη χρησιμοποίηση των ζωικών προτύπων.

Επισημαίνεται, ότι το έργο κατασκευής και εξοπλισμού του νεότευκτου Εργαστηρίου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 1.284.000 € από έργο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δευτερευόντως με πόρους της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Πηγή: www.thestival.gr