Χρ. Ταραντίλης: Η βασική έρευνα προαπαιτούμενο της καινοτομίας

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το οποίο από τη σύστασή του το 1842 αποτελεί το παλαιότερο ερευνητικό κέντρο της χώρας μας με αδιάλειπτη προσφορά 180 χρόνων, επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής και βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης.

Όπως αναφέρεται σχετικά, κατά τη συνάντηση που είχε ο κ. Ταραντίλης με τον διευθυντή και πρόεδρο ΔΣ του ΕΑΑ, καθηγητή Εμμ. Πλειώνη, καθώς και με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ), Δρ Σπ. Βασιλάκο, τον διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), καθ. Ν. Μιχαλόπουλο, τον διευθυντή Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ, Δρ Χ. Κοντοέ, τον διευθυντή Ερευνών ΙΕΠΒΑ, Δρ Κ. Λαγουβάρδο, καθώς και τον Ομότιμο Ερευνητή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Δρ Γ. Δρακάτο, έγινε σαφές ότι το Ίδρυμα ηγείται σε θέματα βασικής έρευνας.

Ο κ. Ταραντίλης επεσήμανε ότι σκοπός των επισκέψεών του στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια της χώρας είναι, αφενός, να αναδείξει το γεγονός ότι το υψηλό επίπεδο της ελληνικής έρευνας είναι σύμμαχος του πολίτη και, αφετέρου, να καταγράψει τις προτάσεις των ερευνητών για την επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα. Τόνισε, μάλιστα, ότι η βασική έρευνα ποιότητας αποτελεί προαπαιτούμενο της καινοτομίας.

Κατά τις συνομιλίες τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τη μετακύληση της βασικής έρευνας σε εφαρμοσμένη και της μετάφρασής της σε καινοτομία υψηλής προστιθέμενης κοινωνικής και οικονομικής αξίας, είτε με τη σύναψη άδειας χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας (licence agreement), είτε με τη δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-offs), η οποία διευκολύνεται πλέον μετά την ψήφιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Ταραντίλης εξήρε την ανάπτυξη αριστείας του ΕΑΑ σε διεθνές επίπεδο, την παρατηρούμενη εντατικοποίηση της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών πρόγνωσης, εντοπισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης έντονων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών και το έργο των επιχειρησιακών μονάδων του Αστεροσκοπείου, όπως είναι το METEO και το BEYOND, καθώς και τις ποικίλες δράσεις για την πληροφόρηση και υποστήριξη του κοινού, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της Πολιτείας.

Πηγή: www.amna.gr