Δήμος Ν. Προποντίδας: Μέχρι τέλος Μαρτίου η διόρθωση των τετραγωνικών για τα τέλη

Βάσει των διατάξεων του ν. 4647/2019 (άρθρο 51, παρ. 2) οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από 1.1.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κάτοικοι του Δήμου Ν. Προποντίδας μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, τηλ. 2373350284, 2373350286.

 

Πηγή: halkidikifocus.gr