Εκ νέου αίτηση στεγαστικής συνδρομής για κτήρια που υπέστησαν ζημιές στις 10 Ιουλίου

Όλοι οι πολίτες, που επλήγησαν από τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου και η καταστροφή τους αφορά σε κτίσμα κι όχι σε οικοσυσκευή κατοικίας ή εξοπλισμό επιχείρησης, καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση στεγαστικής συνδρομής στη ΔΑΕΦΚ (ανεξαρτήτως από το αν υπέβαλαν στον Δήμο) σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση.
Όπως αναφέρει ο Δήμος Ν. Προποντίδας σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./9159/Α325 Κοινή Υπουργικής Απόφαση που αφορά στην οριοθέτηση της περιοχής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια που προκληθηκαν από την θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019, (ΦΕΚ4673/Β’/19.12.2019) οι πολίτες που:
αναμένουν αυτοψία από αιτήματα που έγιναν στο Δήμο
– επιθυμούν έλεγχο κτηρίου και έκδοση έκθεσης αυτοψίας
– επιθυμούν στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών
θα πρέπει να καταθέσουν στην Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)- Βορείου Ελλάδος, η οποία είναι αρμόδια, έως τις 20 Μαρτίου 2020:
– αίτημα στην υπηρεσία (επισύναψη αίτησης)
– τίτλους ιδιοκτησίας του πληγέντος κτηρίου
– οδοιπορικό σκαρίφημα (αντίγραφο τοπογραφικού, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, πρόχειρο σχεδιάγραμμα για την διευκόλυνση του εντοπισμού του κτίσματος από το κλιμάκιο)
– φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)- Βορείου Ελλάδος, Ναυαρίνου 8, ΤΚ55131, Καλαμαριά, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310428448.

 

Πηγή:  halkidikifocus.gr