Επιχορήγηση Αναπτυξιακού σε συνδυασμό με δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τους τρόπους συνδυασμού των ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που για τους αγρότες θα ανοίξει αρχές Ιουλίου με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που ήδη «τρέχουν» ώστε να μπορέσουν να λάβουν οι επενδυτές τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, την Τρίτη 15 Ιουνίου.

Όπως αναφέρθηκε, αυτή είναι μία περίοδος αυξημένων επιτοκίων, κάτι που μετά τα ομόλογα θα αποτυπωθεί και στα επιτόκια των επιχειρήσεων, οπότε αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία η εκμετάλλευση του πρώτου πακέτου δανείων ύψους 1,6 δις ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης τα οποία προσφέρονται με επιτόκιο 0,35%. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης, στο δεύτερο πακέτο το επιτόκια θα ανέβουν ενώ θα διαμορφωθούν σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο στο τρίτο πακέτο.

Πώς λειτουργεί ο συνδυασμός

Ειδικότερα τώρα, για το πώς λειτουργεί ο συνδυασμός δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και επιχορήγησhς Αναπτυξιακού Νόμου. Η κρατική ενίσχυση σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τα παρακάτω ποσοστά, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα οποία είναι:

  • Αττική: 15-25%

  • Νότιο Αιγαίο: 30%

  • Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 40%

  • Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα: 50%

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές οι µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης µπορούν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις µικρών επιχειρήσεων, εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ. Για τις περιοχές δίκαιης µετάβασης τα Νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη εφαρµόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%, κάτι που μένει να εγκριθεί από την ΕΕ έως το τέλος του Ιουνίου. Κάθε φορέας συµµετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε µε ίδια κεφάλαια, είτε µε εξωτερική χρηµατοδότηση. Στο 25% του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαµβάνεται κρατική ενίσχυση, δηµόσια στήριξη ή παροχή.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Παράδειγμα


Μία μικρή επιχείρηση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέλει να κάνει επένδυση ύψους 10,4 εκατ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται ΦΠΑ, Κεφάλαια Κίνησης, Δαπάνες Μάρκετινγκ που δεν είναι στις επιλέξιμες δαπάνες του Αναπτυξιακού Νόμου, ως εκ τούτου, καταθέτει φάκελο ύψους 8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον παραπάνω Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων η κρατική ενίσχυση μπορεί να φτάσει το 50% του επενδυτικού σχεδίου. Για µία επένδυση 8 εκατ. ευρώ ευρώ ο δικαιούχος θα λάβει επιχορήγηση στο 80% του 50%, δηλαδή στο 40%. Άρα 3,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το μέγιστο ύψος επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο μπορεί να φτάσει τα 3 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση πέφτει στα 3 εκατ. ευρώ και ο δικαιούχος λαμβάνει τελικά 37,5% ενίσχυση.

Το μέγιστο δάνειο που μπορεί να λάβει ο δικαιούχος από το Ταμείο Ανάκαμψης υπολογίζεται ως εξής: 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού μείον το Ποσό Ενίσχυσης του Αναπτυξιακού. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της αρχικής επένδυσης είναι 10,4 εκατ. ευρώ. Άρα ο δικαιούχος θα λάβει δάνειο ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.

Ισοδύναμο ενίσχυσης από δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης σε βάθος 10ετίας ανέρχεται σε 16% δηλαδή, 352.000 ευρώ, που υπολογίζεται ως κρατική ενίσχυση 4,4% του κόστους της επένδυσης.

Άρα το σύνολο της κρατικής ενίσχυσης είναι 4,4% συν το 37,5%, δηλαδή 41,5%.

Η πραγματική ωφέλεια από το δανεισμό μέσω Ταμείου Ανάκαμψης σε σχέση με ένα συμβατικό επιτόκιο 6% σε βάθος 10ετίας είναι 699.600 ευρώ.

Αρχές Ιουλίου προκηρύξεις Αναπτυξιακού

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, τα καθεστώτα επενδύσεων Αγροδιατροφής-Πρωτογενούς Τομέα, Τουρισμού και Μεταποίησης-Εμπορίας θα προκηρυχθούν στις αρχές Ιουλίου. Μοναδική εκκρεμότητα, όπως υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργούς, είναι η τελική έγκριση των εδαφικών σχεδίων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης και για τα νησιά, ώστε να μπορέσουν να λάβουν συν 10% επιδότηση οι περιοχές Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Η τελική έγκριση όπως είπε θα υπάρξει σε 15 ημέρες και ως εκ τούτου, αρχές Ιουλίου θα τρέξουν τα καθεστώτα.

Πηγή: www.agronews.gr