Επιπλέον 4 λεπτά το κιλό υπολογίζει η αγορά για το κριθάρι μετά τ’ αλώνια

Σε ένα στενό εύρος από 32 µέχρι 34 λεπτά το κιλό διαπραγµατεύεται η τιµή παραγωγού για το κριθάρι, ενώ εκτιµήσεις έµπειρων παραγόντων της ελληνικής αγοράς, υπολογίζουν µια ενίσχυση της τάξης των 4 λεπτών το κιλό, µόλις ολοκληρωθούν τα αλώνια, κάτι όµως που «παίζεται» δεδοµένων των εύθραυστων ισορροπιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σ’ αυτή τη φάση, οι περισσότεροι αγοραστές στους κάµπους της χώρας φαίνεται ότι έχουν συνταχθεί µε τη γραµµή Μάρκου που ανακοίνωσε λίγο πριν από τα αλώνια τιµή στα 32 λεπτά το κιλό. Κλειστή τιµή στα 32 λεπτά έχει ανακοινώσει για τις παραλαβές κριθαριού και ο συνεταιρισµός Αγροτών Θεσσαλίας- ΘΕΣγη, ο οποίος δίνει την επιλογή ανοιχτών τιµών µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου. Αυτό που εκφράζεται από κύκλους παραγωγών, είναι η πρόθεση αποθήκευσης ποσοτήτων µε σκοπό να διαθέσουν την παραγωγή τους σε δεύτερο χρόνο, προσδοκώντας σε υψηλότερες τιµές. Υπό αυτή την έννοια, ήδη ακούγονται ελλείψεις σε αποθηκευτικούς χώρους, αφού µέσα στο επόµενο δεκαήµερο αναµένεται να ξεκινήσουν τα αλώνια και στο σκληρό σιτάρι, όπου το ενδιαφέρον αποθήκευσης είναι ακόµα µεγαλύτερο.

Φυσικά, η επιλογή αυτή για όσο η διεθνής αγορά σιτηρών παρουσιάζει έντονη µεταβλητότητα, επιφέρει υψηλό ρίσκο για τον παραγωγό. Στον ορίζοντα διαφαίνεται το ενδεχόµενο επαναλειτουργίας των λιµανιών της Μαύρης Θάλασσας, κάτι που θα απελευθέρωνε σηµαντικές ποσότητες µαλακού σίτου και κριθαριού από Ρωσία και Ουκρανία.

Με τα µεταφορικά πάντως σε ιστορικά υψηλά, η εγχώρια αγορά δείχνει προς το παρόν γερές άµυνες απέναντι στην µεταβλητότητα του Matif (Γαλλία).

Παράλληλα, το εγχώριο εµπόριο ζωοτροφών έχει ήδη διαµορφώσει µια γερή βάση για τις τιµές σε όλο το πεδίο των κτηνοτροφικών πρώτων υλών, αφού κυκλοφορούν συµβόλαια για παράδοση πέλετ τριφυλλιού τον χειµώνα στα 35 λεπτά έναντι των 27 µε 30 λεπτών πέρυσι. Υπό αυτή την έννοια, ο προγραµµατισµός ζωοτροφάδικων και µεγάλων κτηνοτροφικών µονάδων φαίνεται ότι έχει γίνει, κάτι που έρχεται να συγχρονίσει και τις τιµές των υπόλοιπων σιτηρών κτηνοτροφικής χρήσης στη λογική της τιµής αυτής.

Στο βυνοποιίσιµο κριθάρι, δήλωση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Agrenda αναφέρει πως «η προσφορά που θα επικοινωνήσουµε τις επόµενες ηµέρες στυς συνεργάτες – παραγωγούς θα είναι συµβατή µε τις τιµές της αγοράς, όπως διαµορφώνονται αυτήν την περίοδο».

Πηγή: www.agronews.gr