Ερευνητές ανιχνεύουν σεισμούς μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων

Ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν μια άλλη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων: την ανίχνευση σεισμών και τη συλλογή δεδομένων για τα ρεύματα του ωκεανού.

“Η τεχνολογία ανίχνευσης που βασίζεται σε οπτικές ίνες μπορεί να βελτιώσει δραστικά τις γήινες παρατηρήσεις, επιτρέποντας τη χρήση υπαρχόντων υποθαλάσσιων καλωδίων επικοινωνίας ως αισθητήρες βυθού”, ανέφεραν οι ερευνητές στην περίληψη του άρθρου τους στο Science που περιγράφει λεπτομερώς τα πειράματά τους με αυτά τα συστήματα.

Οι ερευνητές σύμφωνα με το gr.pcmag.com, σημειώνουν ότι η χρήση υποθαλάσσιων καλωδίων για τη συλλογή αυτών των δεδομένων δεν αποτελεί μια νέα προσέγγιση, αλλά το πρόβλημα βρισκόταν στο ότι οι προηγούμενες μέθοδοι μπορούσαν να μετρήσουν μόνο τη δραστηριότητα που επηρέαζε ολόκληρο το μήκος του καλωδίου. Η προσέγγισή τους χρησιμοποιεί τα ανοίγματα του καλωδίου μεταξύ των repeaters για τη συλλογή περισσότερων δεδομένων.

Οι ερευνητές απέδειξαν τη βιωσιμότητα του συστήματός τους χρησιμοποιώντας ένα υποθαλάσσιο καλώδιο που συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με τον Καναδά. Το ίδιο το καλώδιο φαίνεται ότι έχει μήκος περίπου 3.641 μίλια (5.860 km), αλλά έχει μεμονωμένα ανοίγματα που μετρούν περίπου 28-56 μίλια (45-90 km) μεταξύ των repeaters.

Σύμφωνα με το BBC, περισσότερα από 430 υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο, με συνολικό μήκος περίπου στα 1.300.000 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή αυτής της έρευνας στην παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας και των ρευμάτων του ωκεανού.

“Με την εφαρμογή αυτής της τεχνικής στα υπάρχοντα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνίας”, υποστήριξαν οι ερευνητές, “ο σε μεγάλο βαθμό μη παρακολουθούμενος βυθός του ωκεανού θα μπορούσε να εξοπλιστεί με χιλιάδες μόνιμους περιβαλλοντικούς αισθητήρες σε πραγματικό χρόνο, χωρίς αλλαγές στην υποβρύχια υποδομή”.

Πηγή: www.thestival.gr