Έξτρα 15 εκατ. ευρώ για ενίσχυση τουριστικών νέων επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης, η αρχική δημόσια δαπάνη της δράσης, από τα Περιφερειακά Προγράμματα, αυξάνεται στα 156 εκατ. ευρώ έναντι των 141 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά. Τα επιπλέον κονδύλια προέρχονται από τα Περιφερειακά Προγράμματα Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Πιο αναλυτικά, η δράση χρηματοδοτείται και από τα κάτωθι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Δυτική Μακεδονία 1.000.000,00 ευρώ

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 25.000.000,00 ευρώ

Κεντρική Μακεδονία 20.000.000,00 ευρώ

Θεσσαλία 15.000.000,00 (επιπλέον 5.000.000,00 ευρώ)

Δυτική Ελλάδα 16.600.000,00€ (επιπλέον 6.600.000,00 ευρώ)

Πελοπόννησος 13.500.000,00 ευρώ

Βόρειο Αιγαίο 17.000.000,00 ευρώ

Κρήτη 11.000.000,00 ευρώ

Ιόνια Νησιά 10.000.000,00€ (επιπλέον 3.500.000,00 ευρώ)

Αττική 15.000.000,00 ευρώ

Στερεά Ελλάδα 2.000.000,00 ευρώ

Νότιο Αιγαίο 10.000.000,00 ευρώ

 

Πηγή: agronews.gr