Καταπολέμηση της βίας και των στερεοτύπων μέσα από την ψηφιακή πολιτιστική έκφραση και διάδραση

Σε μία προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία (ΑΝΤΙΓΟΝΗ)» υλοποιεί από το Σεπτέμβριο του 2021 το πρόγραμμα «Καταπολέμηση της βίας και των στερεοτύπων μέσα από την ψηφιακή πολιτιστική έκφραση και διάδραση», με σύντομο τίτλο «Στερεότυπ… α πα πα».

Σκοπό του έργου αποτελεί η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού σε τρόπους καταπολέμησης της βίας και των στερεοτύπων, αλλά και η δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων αξιοποιήσιμων προς διάχυση στην κοινότητα.

Μέσα από τη συνεργασία των εκπαιδευτικών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ και ειδικούς πληροφορικής, δημιουργήθηκε αρχικά μία δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablet. Mέσω της μετατροπής σεναρίων σε παιχνίδι (gamification), στόχος είναι να ενεργοποιηθούν το ενδιαφέρον και οι γνώσεις, κυρίως των νέων, σχετικά με τις ειρηνικές μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων και με την άρση των στερεοτύπων που μας διέπουν. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ και πιο συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.antigone.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b
7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-
%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%bf%cf%84/

Σύντομα, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για download μέσω Play Store και App Store.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεργάζεται με την AddArt, όπου δημιουργούνται 20 βίντεο, τα οποία απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες (animation video spots). Πέρα από την ενημέρωση του κοινού για θέματα στερεοτύπων, τα συγκεκριμένα βίντεο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ και από συνεργαζόμενα σχολεία και ως μέρος εργαστηρίων μη τυπικής εκπαίδευσης, στο περιβάλλον σχολείων, ομάδων νέων, γονέων, εκπαιδευτικών, διάφορων εργασιακών περιβαλλόντων, κ.λπ. Αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμα και διαθέσιμα στο κανάλι της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο YouTube τα 12 από τα 20 βίντεο, ενώ και τα υπόλοιπα θα είναι έτοιμα και θα αναρτηθούν μέχρι το τέλος του έτους. (https://www.youtube.com/channel/UCrhgESiZ2L1YF3vo7dcUl8A/videos)

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ υλοποιεί το πρόγραμμα «Καταπολέμηση της βίας και των στερεοτύπων μέσα από την ψηφιακή πολιτιστική έκφραση και διάδραση» (Στερεότυπ… α πα πα) υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.