Ριζική αναθεώρηση στις συνδεδεμένες ενισχύσεις μετά τις παρατηρήσεις ΕΕ

Στην ολική αναθεώρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στη νέα ΚΑΠ τόσο σε επίπεδο προϊόντων-κλάδων όσο και στο ύψος της ενίσχυσης, προχωράει η Ελλάδα σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε έπειτα από τις παρατηρήσεις της Κομισιόν, μειώνοντας τον αριθμό τους και αυξάνοντας τη στήριξη στον τομέα της κτηνοτροφίας και των ζωοτροφών.

Αναθεωρούνται ολικά οι συνδεδεμένες για τη νέα ΚΑΠ με μείωση προϊόντων και αύξηση πριμ κτηνοτρόφων.

Όπως αναφέρει η χώρα μας στην απάντησή της, για τις συνδεδεμένες «θα ληφθούν υπόψη και οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας σε σχέση με την ανάγκη στήριξης στρατηγικής σημασίας γεωργικών τομέων και ιδίως της κτηνοτροφίας.». Αυτό σημαίνει πρώτον πως προχωράει το πλάνο για συνδεδεμένη στο καλαμπόκι για ζωοτροφή και πως τα ποσά ενίσχυσης για τις συνδεδεμένες στα ζώα αναμένεται να αυξηθούν. Υπενθυμίζεται πως για τα αιγοπρόβατα το ποσό που είχε προβλεφθεί ήταν 12 ευρώ το κεφάλι και για τα βοοειδή το ποσό κυμαινόταν από 40 ευρώ το κεφάλι για τα θηλυκά ζώα και έφτανε τα 250 ευρώ για τα παχυνόμενα.

Βέβαια θα πρέπει να θεωρείται και η μείωση στον αριθμό των κλάδων που ενισχύονται σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, πως η συνδεδεμένη είναι κατακερματισμένη και είναι υπερβολή τα 19 προϊόντα. Επιπλέον, αναμένεται να εξεταστούν και επιπλέον προϋποθέσεις για τη λήψη συνδεδεμένων ανά κλάδο.

Συγκεκριμένα στην απάντηση της Ελλάδας σχετικά με το σχόλιο της Κομισιόν για την αναθεώρηση των συνδεδεμένων αναφέρονται τα εξής:

«Αναγνωρίζουμε την ορθότητα του σχολίου της Κομισιόν και η Ελλάδα θα αναθεωρήσει την προσέγγιση όσον αφορά στο μέτρο των συνδεδεμένων ενισχύσεων, τόσο σε επίπεδο προϊόντων-κλάδων, όσο και στο ύψος της ενίσχυσης. Το αναθεωρημένο μέτρο θα είναι σε απόλυτη σύμπνοια με τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στην ανάλυση SWOT, λαμβάνοντας υπόψη την συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα πολιτικής για τα συγκεκριμένα προϊόντα-κλάδους, ενώ θα ληφθούν υπόψη και οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας σε σχέση με την ανάγκη στήριξης στρατηγικής σημασίας γεωργικών τομέων και ιδίως της κτηνοτροφίας.».


Η απαντητική επιστολή της Ελλάδας στην Κομισιόν διαθέσιμη εδώ
Το σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου αναφέρει:

    ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε σήμερα Τετάρτη 04 Μαΐου 2022 την απαντητική επιστολή στα βασικά σημεία των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ).

Επανεκκινείται  με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ο νέος κύκλος διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνει εντατικές διμερείς συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο για την οριστικοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Χώρας μας  για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 και την έγκρισή του εντός του τρέχοντος έτους.