Στημένα για λιγοστούς και μιλημένους τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι για αγρότες

Σε πρόγραµµα για λίγες εταιρείες παρά συνολικής ενδυνάµωσης του αγροτικού τοµέα, εξελίσσεται η στήριξη από το Ταµείο Ανάκαµψης, µε τους αγρότες-φυσικά πρόσωπα να αποκλείονται εξ αρχής από το πρόγραµµα.

Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα πρώτα δείγµατα γραφής από τις προκηρύξεις Μεταποίησης και Αγροτουρισµού, ενώ και η δράση περί «Εκσυγχρονισµού του Αγροτικού Τοµέα» αναµένεται να αναλωθεί σε µερικές δεκάδες αλωνιστικές Οµάδων αν δεν προλάβουν να καπαρώσουν για µία ακόµη φορά τα κονδύλια επιχειρήσεις του εµπορικού δικαίου.

Υπενθυµίζεται ότι η «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», έκλεισε σε λίγες ώρες και αφού οι 54 προτάσεις που υποβλήθηκαν µέχρι εκείνη την στιγµή είχαν ήδη υπερκαλύψει τον προϋπολογισµό της προκήρυξης κατά 140 %, αφήνοντας εκτός της διαδικασίας υποβολής άλλους ενδιαφερόµενους. Μετά από λίγες ηµέρες ήρθε και η «ενοποίηση των κονδυλίων» ώστε να βολευτούν περισσότερες εταιρείες, µε το ΥΠΑΑΤ να κλείνει εκτάκτως την πρόσκληση τον 15αύγουστο και για τα συλλογικά σχήµατα. Το ίδιο σκηνικό εξελίχθηκε και στον Αγροτουρισµό, µε 87 αιτήσεις να υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισµό. Άλλωστε, πώς να γίνει διαφορετικά όταν το ζήτηµα ήταν να υποβληθούν φάκελοι για έργα άνω του µισού εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τώρα και την Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών που θα τρέξει από το Ταµείο Ανάκαµψης, και εδώ οι αρµόδιοι της Γενικής Γραµµατείας του ΥΠΑΑΤ που «τρέχουν» το πρόγραµµα, έχουν καταφέρει να εξαντλήσουν την υποµονή των εν δυνάµει δικαιούχων. Η µελέτη για τις ποικιλίες και τα είδη δέντρων προς αναφύτευση αγνοείται ακόµη µετά από σχεδόν ένα χρόνο από τότε που είχε ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο Μέτρο. ∆ιαρροές στην αρχή έκαναν λόγο για κάλυψη των διαφυγόντων κερδών των παραγωγών, ωστόσο η προκήρυξη που βγήκε στον αέρα (ήταν να ανοίξει Μάιο, τελικά πάει για Σεπτέµβριο µετά από παρατάσεις και συνεχείς τροποποιήσεις) αναφέρει πως θα καλυφθούν µόνο τα έξοδα εκρίζωσης και αναφύτευσης. Άραγε ποιος παραγωγός θα δεχτεί να ξεριζώσει µία έτοιµη, εµπορική φυτεία µε βιοµηχανικά ροδάκινα, να βάλει µετά µία νέα και να περιµένει κάποια χρόνια για να ξαναδεί τζίρο από το συγκεκριµένο αγροτεµάχιο;

Σχεδόν µισό δις ευρώ λοιπόν για τη στήριξη του αγροτικού τοµέα από το Ταµείο Ανάκαµψης δεν µοιάζει να πιάνει  τόπο. Ακολουθεί και η πρόσκληση των «Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία» ένα πρόγραµµα που ήδη υπάρχει στο ΠΑΑ, και είναι απορίας άξιο γιατί προκηρύσσεται.

Πολλά τα ερωτηματικά για τις προκηρύξεις

Εύλογα ερωτήµατα σχετικά µε τη λειτουργία των προκηρύξεων του Ταµείου Ανάκαµψης, παραθέτει η πρώην υπουργός Γεωργίας, Κατερίνα Μπατζελή. Όπως αναφέρει σε σχετική της αρθρογραφία, γεννιούνται πολλά ερωτήµατα:

Πρώτον: Σχετικά µε την διαφάνεια της διαδικασίας που ακολουθήθηκε αφού το πληροφοριακό σύστηµα «βγήκε» στον αέρα µε την έναρξη των υποβολών και «ως δια µαγείας» τέσσερις ώρες µετά το σύστηµα έκλεισε και δεν ήταν δυνατόν να υποβληθούν προτάσεις που ήταν στο στάδιο της καταχώρησης και συµπλήρωσης των στοιχείων του πληροφοριακού συστήµατος.

∆εύτερον: Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να είχαν γνώση του συστήµατος αυτού νωρίτερα και πρόλαβαν να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις σε τόσο σύντοµο διάστηµα;

Τρίτον: Πως είναι δυνατόν σε προγράµµατα που αξιολογούνται µε σειρά προτεραιότητας να δίνεται η δυνατότητα υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων και µετά την οριστική υποβολή του φακέλου; Με ποια λογική έκλεισε το σύστηµα όταν υποβληθήκαν προτάσεις που υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισµό κατά 140%;

Τέταρτον: Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγηση τους και συγκεκριµένα οι προτάσεις που υποβλήθηκαν σωστά ,θα αξιολογηθούν θετικά ή θα απορριφθούν και τι θα γίνει στην περίπτωση που πολλές προτάσεις δεν πληρούν τους όρους του προγράµµατος. Θα ξανανοίξει το πρόγραµµα και θα δεχτεί νέες προτάσεις εφόσον µε το «κλείσιµο», δεν υπάρχουν «επιλαχούσες;

«Είναι ενδιαφέρον συνεπώς , ότι µε την ανάρτηση των αποτελεσµάτων θα γίνει γνωστό, ποιές είναι οι εταιρείες ή και οι όµιλοι που κατέθεσαν προτάσεις σε σχέση µε µικροµεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου που θα έπρεπε να ήταν και το ζητούµενο», αναφέρει παράλληλα στην τοποθέτησή της η κα. Μπατζελή.

Πηγή: www.agronews.gr