Υποχρεώσεις αγροτών ειδικού και κανονικού καθεστώτος μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου

Ας δούµε συγκεντρωτικά, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αγροτών µέχρι την Πέµπτη 31 Οκτωβρίου:

Πληρωμή της Δεύτερης δόσεις του ΕΝΦΙΑ 2019

Πληρωµή της ασφαλιστικής εισφοράς ΕΦΚΑ/ΟΓΑ µηνός Σεπτεµβρίου: Το έντυπο έχει αναρτηθεί πριν λίγες ηµέρες και είναι διαθέσιµο για εκτύπωση στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ. Επισηµαίνω ότι η ταυτότητα οφειλής είναι η ίδια για όλο το έτος, εποµένως όποιος θέλει, µπορεί να χρησιµοποιήσει την ίδια µε την οποία πλήρωσε την ασφαλιστική εισφορά του Αυγούστου.

Πληρωµή δόσης ρύθµισης ΕΦΚΑ/ΟΓΑ και Εφορίας 120 δόσεων: Όσοι έχουν κάνει ρύθµιση οφειλών κι έχουν ενταχθεί στις 120 δόσεις, θα πρέπει να καταβάλουν τη δόση του µηνός Οκτωβρίου. Σε περίπτωση  που η πρώτη δόση της ρύθµισης πληρώθηκε εντός του µηνός Οκτωβρίου, τότε η επόµενη µπορεί να πληρωθεί στα τέλη Νοεµβρίου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ελέγξετε το «δοσολόγιο» της ρύθµισης, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι καταληκτικές ηµεροµηνίες πληρωµής των δόσεων.

Απαιτείται προσοχή:

  1. Για να διατηρηθεί η ρύθµιση σε ισχύ, πρέπει να έχετε τακτοποιηµένες τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Θα πρέπει (αν δεν το έχετε κάνει), να προχωρήσετε σε άµεση εξόφληση των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών του 2019. ∆υστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σε 12 µηνιαίες δόσεις, αλλά µόνο εφάπαξ.
  2. Σε πολλές περιπτώσεις, έχει γίνει η αίτηση για µεταφορά των οφειλόµενων στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) αλλά δεν έχουν βεβαιωθεί ακόµη οι οφειλές του 2018. Στις περιπτώσεις αυτές, το περιθώριο ολοκλήρωσης της ρύθµισης είναι µέχρι το τέλος του έτους. Θα πρέπει όµως να ρωτάτε σε τακτά διαστήµατα αν έχουν εµφανιστεί ώστε να προχωρήσετε στη ρύθµιση και να µη χάσετε τη δυνατότητα ένταξης στις 120 δόσεις και για το διάστηµα 2017-2018.

Πληρωµή δόσης ρύθµισης οφειλών στη ∆.Ο.Υ.: Το ίδιο ισχύει και για τη ρύθµιση στη ∆.Ο.Υ.: κινείστε µε βάση το δοσολόγιο και φροντίζετε να είστε ενήµεροι όσον αφορά τις τρέχουσες οφειλές. Η διαφορά εδώ είναι ότι, για τις τρέχουσες οφειλές µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων, στην οποία µπορείτε να εντάξετε τόσο τις υπόλοιπες δόσεις του ΕΝΦΙΑ (παρότι δεν έχουν λήξει), όσο και την/τις δόσεις του φόρου εισοδήµατος (ληξιπρόθεσµες και µη).
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ τρίτου τριµήνου: Φροντίστε να προσκοµίσετε άµεσα στο λογιστή σας, όλα τα παραστατικά (εσόδων και εξόδων). Μην περιµένετε τελευταία µέρα του µήνα γιατί κανείς από τους συναδέλφους δεν έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα παραστατικά σας, την ίδια στιγµή που θα τα προσκοµίσετε.

Αγρότες ειδικού καθεστώτος: Μέχρι 31.10.19, όλοι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ, µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%. Ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται επί του συνόλου των πωλήσεων (τιµολόγια αγοράς, εκκαθαρίσεις).
Παραγωγοί ανένταχτοι στο ειδικό καθεστώς αγροτών: Όσοι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών, µπορούν να το κάνουν µέχρι το τέλος του µήνα, µε την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ. Ούτως ή άλλως, όλοι όσοι παράγουν µε σκοπό την πώληση είναι υποχρεωµένοι να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς και καλό είναι να το κάνουν άµεσα (αν δεν το έχουν κάνει ήδη).

Αγρότες κανονικού καθεστώτος εισαγωγείς-εξαγωγείς: Μέχρι τις 26.10.19 (ειδικά για το µήνα Οκτώβριο, η καταληκτική ηµεροµηνία µεταφέρεται την 1η εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δηλαδή στις 29.1019), οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος που έχουν αποκτήσεις / παραδόσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τον µηνιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις κινήσεις του µήνα Σεπτεµβρίου.

Αυτά είναι µερικές από τις υποχρεώσεις των αγροτών, ειδικού και κανονικού καθεστώτος για το µήνα Οκτώβρη.

Υ.Γ.: Το σηµερινό άρθρο είναι εξαιρετικά αφιερωµένο σε έναν «έξυπνο» αναγνώστη της εφηµερίδας, που ειρωνεύτηκε τη δουλειά του λογιστή, λέγοντας «σιγά τι κάνετε όσον αφορά τους αγρότες». Η απάντηση µου είναι: «ό,τι πληρώνεις παίρνεις». Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

 

Πηγή: agronews.gr