Απροετοίμαστη η εγχώρια παραγωγή φυτωριακού υλικού με τον Καν. 2072

Πλέον τα φυτώρια αναλαµβάνουν το 100% της ευθύνης διενέργειας ελέγχων που εξασφαλίζουν την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού, µια υπόθεση διαχρονικά απαιτητική.

Καταλυτικό ρόλο στα φυτώρια αναλαµβάνει πλέον ο γεωπόνος – υπεύθυνος για την φυτοϋγεία των προϊόντων ώστε όταν φτάσει στην επιχείρηση η αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου για έλεγχο, να µπορεί να αποδεικνύει ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι απαλλαγµένο από κάθε είδους ασθένεια φυτών, όταν µέχρι σήµερα αρκούσε τα εσπεριδοειδή να έχουν πιστοποίηση ότι είναι απαλλαγµένα από τριστέτσα και οι ελιές από την Xylella.

«Από την µια τα πράγµατα µπαίνουν σε µια τάξη ενώ καταργείται το στοιχείο του ανεξέλεγκτου στην αγορά. Από την άλλη, επαγγελµατίες που δεν είναι σοβαροί δεν θα µπορέσουν να ανταπεξέλθουν» εξηγεί στον Agrenda ο πρόεδρος της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδας (ΕΦΕ), Σωτήρης Σαλής, διευκρινίζοντας παράλληλα πως «τα σοβαρά φυτώρια, µικρά ή µεγάλα, δεν θα έχουν πρόβληµα».

Να σηµειωθεί πως ακόµα δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που θα ορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα εφαρµοστεί πρακτικά ο κανονισµός, η οποία αναµένεται το προσεχές διάστηµα. Πάντως εδώ προκύπτει και ένα οξύµωρο.

Ανυπαρξία πιστοποιηµένου υλικού

Έρχεται και πάλι στην επιφάνεια το ζήτηµα ανυπαρξίας πιστοποιηµένου υλικού που παρέχεται από το κράτος ή κάποιο αρµόδιο ινστιτούτο. Είναι γεγονός ότι το κράτος δεν έχει εδώ και 30 χρόνια υλοποιήσει την δέσµευσή του για την παροχή πιστοποιηµένου προβασικού υλικού.

Πάντως η ρύθµιση αυτή ήταν ζητούµενη από αρκετούς επαγγελµατίες, πολλοί εκ των οποίων πρόλαβαν και προµηθεύτηκαν από το εξωτερικό προβασικό υλικό. «Τι γίνεται όµως µε τις ελληνικές ποικιλίες οι οποίες δεν υπάρχουν εκεί;», αναφέρει σχετικά ο κ. Σαλής, τονίζοντας πως στο µεταξύ χάνονται τεράστιες εξαγωγικές ευκαιρίες πολλαπλασιαστικού υλικού σε χώρες όπως είναι η Ρουµανία, η Ουκρανία, η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή, ακριβώς λόγω της έλλειψης αυτής, τις οποίες όµως εκµεταλλεύονται χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, που εδώ και καιρό έχουν προνοήσει.

Στο µεταξύ στα Χανιά, η διαδικασία πιστοποίησης 14 ποικιλιών ελιάς στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών φυτών και Αµπέλου του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα έχει καθυστερήσει σχεδόν έναν χρόνο. Μεταξύ των ποικιλιών που επιλέχθηκαν για πιστοποίηση είναι οι πλέον εµπορικές, Κορωνέικη, Μεγάρων, Μανάκι, Πατρινή, Χαλκιδικής, Αµφίσσης, Καλαµών, Αδραµητινή, ∆αλανολιά, η Αρµπεκίνα και η Πικουάλ. Αναµένεται τώρα µέσα στο επόµενο τρίµηνο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης και σε τρία χρόνια να βγουν στην αγορά τα πρώτα πιστοποιηµένα από την διαδικασία αυτή φυτά ελιάς.

 

Πηγή: agronews.gr