Χάνουν το 42% της πραγματικής τους αξίας τα δικαιώματα το 2023, μοιρασιά στο Απόθεμα για 1,1 εκατ. στρέμματα

Το 42% της πραγµατικής τους αξίας χάνουν οριστικά όλα τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης το 2023, µετά την αποσύνδεσή τους από το πρασίνισµα και το νέο δηµοσιονοµικό ταβάνι, σύµφωνα µε το τελικό πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ.

Σε απόλυτα νούµερα αυτό σηµαίνει ότι τα δικαιώµατα φέτος που ενεργοποιούν κατά µέσο όρο ετήσιες επιδοτήσεις 37 ευρώ το στρέµµα σε αροτραίες, 47 ευρώ σε δέντρα και 30 ευρώ στα βοσκοτόπια, το 2023 θα ενεργοποιούν πληρωµές 21, 27 και 17 ευρώ το στρέµµα αντίστοιχα. Όλες οι υπόλοιπες επιδοτήσεις των άµεσων ενισχύσεων 2023 (νέο πρασίνισµα, αναδιανεµητική) δεν θα έχουν καµία απολύτως σύνδεση µε τα δικαιώµατα.
Πηγή: www.agronews.gr