Χρ. Ταραντίλης: Τα Πανεπιστήμια μπορούν να αναδείξουν την Ελλάδα σε κόμβο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας

Σε ειδικό αφιέρωμα για τα 35 χρόνια Συνόδων Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης.

Την εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 101ης Τακτικής Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων, τίμησε και η Υπουργός Παιδείας, κ. Ν. Κεραμέως.

Στην ομιλία του, ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στην προσφορά των ελληνικών πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι «ο θεσμός της ανωτάτης εκπαίδευσης έχει συντελέσει καθοριστικά στην πρόοδο της χώρας, αποτελώντας μοχλό πνευματικής, κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης». Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η αποστολή των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων στον 21ο αιώνα «διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, που μας συνδέουν με το παρελθόν, αξιοποιούν τους πόρους του παρόντος και ανοίγουν δρόμους για το μέλλον: α) Διδασκαλία και μετάδοση γνώσης και εφοδίων, β) Έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης, γ) Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την ανάπτυξη καινοτομίας».

 

Ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια μέσα από την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου, την εξωστρέφεια και την επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και να αναδείξουν την Ελλάδα σε κόμβο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

 

Σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη, ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανωτάτης εκπαίδευσης χρειάζεται μεταξύ άλλων να συμπεριλάβει τα εξής: α) επανεξέταση, επαναπροσδιορισμό και εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών με νέα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και κριτικές, ψηφιακές, επικοινωνιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες, β) ενίσχυση της διεπιστημονικότητας, γ) εξισορρόπηση ανάμεσα στην εξειδίκευση, τη γενική παιδεία και την ανθρωπιστική καλλιέργεια, δ) προώθηση της κινητικότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ε) περαιτέρω έμφαση στην έρευνα και τη στενότερη συνεργασία των πανεπιστημίων με τα ερευνητικά κέντρα, στ) ανάπτυξη καινοτομίας και ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ταραντίλης ανέφερε ότι το εφικτό όραμα της καινοτομίας θα δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα, αξιοποιώντας το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο και την ποιοτική βασική έρευνα για το κοινό καλό.

Πηγή: www.amna.gr