Δ. Ζημιανίτης: Οι προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Για τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιλάει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Ο κ. Ζημιανίτης τονίζει ότι «οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήδη με την έναρξη του έργου της, είναι μεγάλες, καθώς υπολογίζεται ότι περισσότερες από 3.000 υποθέσεις μεγάλης βαρύτητας, συχνά διασυνοριακού χαρακτήρα ή οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος -τις οποίες σήμερα χειρίζονται οι εθνικές δικαστικές αρχές- θα υποβληθούν στο νέο δικαστικό όργανο, που θα αναλάβει τον έλεγχό τους. Υποθέσεις απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ευρωαπάτη» σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τις προμήθειες και τα έσοδα, διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ), αλλά και υποθέσεις δωροδοκίας, ξεπλύματος χρήματος κ.λπ., με μεγάλο αντικείμενο, θα αντιμετωπιστούν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παράλληλα, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας εξηγεί ότι «προτεραιότητα θα δοθεί στην ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων αυτών με νέα μέσα και δυνατότητες που διαθέτει το νέο ευρωπαϊκό όργανο, στην εκδίκασή τους από τα δικαστήρια των κρατών-μελών και στην ανάκτηση των χρημάτων που με εξαπάτηση υφάρπαξαν ως επιδοτήσεις ή κοινοτικές προμήθειες οι δράστες, ζημιώνοντας τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δηλαδή τον ευρωπαίο φορολογούμενο πολίτη. Σε 50 δισ. ευρώ υπολογίζει τα ποσά αυτά ετησίως η Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης εις βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ (OLAF), σε πρόσφατη έκθεσή της».

«Η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για την ανόρθωση της οικονομίας των κρατών-μελών λόγω της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία του covid-19, γεννά μια, επιπλέον, πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς διατυπώνεται ο φόβος ότι πιθανόν να παρατηρηθούν φαινόμενα απάτης, όσον αφορά στη διεκδίκηση και τη διάθεση των ιδιαίτερα μεγάλων ποσών αυτών. Εάν αυτό συμβεί, ο όγκος των υποθέσεων που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναλάβει, είναι πιθανό να πολλαπλασιαστεί τα αμέσως επόμενα χρόνια» αναφέρει ο Δημήτρης Ζημιανίτης.

Ο κ. Ζημιανίτης, όπως σημειώνει, από την ανάληψη των καθηκόντων του μετέχει στις εντατικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Εισαγγελία του Αρείου Πάγου), ώστε να ολοκληρωθούν όσες ενέργειες απομένουν από ελληνικής πλευράς, προκειμένου ξεκινήσει το επιχειρησιακό έργο της Εισαγγελίας με την πλήρη συμμετοχή της χώρας.

Πηγή: www.amna.gr