Έναρξη του προγράμματος επιμόρφωσης στον ενδογλωσσικό και διαλγωσσικό υπερτιτλισμό

Στο πλαίσιο των επιμορφώσεων που προσφέρει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί
πρόγραμμα με τίτλο «Α΄ κύκλος επιμόρφωσης στον ενδογλωσσικό και διαγλωσσικό
υπερτιτλισμό» με ημερομηνία έναρξης την 18 η Μαρτίου 2021 και λήξης την 24 η Ιουνίου
2021, συνολικής διάρκειας 3 μηνών. Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι
ο κ. Σίμος Π. Γραμμενίδης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των
εκπαιδευόμενων που θα συμμετέχουν σε αυτό στον υπερτιτλισμό θεατρικών
παραστάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι μέσω του προγράμματος θα λάβουν τις απαραίτητες
θεωρητικές γνώσεις καθώς και τις απαιτούμενες τεχνολογικές δεξιότητες έτσι ώστε να
είναι σε θέση να υπερτιτλίζουν θεατρικές παραστάσεις.
Ειδικότερα η θεωρητική κατάρτιση θα επικεντρωθεί:
Α) Στην τέχνη του θεάτρου έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει επαφή και
γνώσεις γύρω από τη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης,
Β) Σε ιστορικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη θεατρική τέχνη και πως αυτή
επηρεάστηκε στους αιώνες της ύπαρξής της,
Γ) Στα δομικά στοιχεία μιας παράστασης, όπως ο θεατρικός χώρος, η σκηνική
παρουσίαση – αισθητική ενός θεατρικού έργου,
Δ) Στο θεατρικό κείμενο, τη θεατρική μετάφραση και την επιμέλεια θεατρικού κειμένου
ως συντελεστές στην τέχνη του θεάτρου,
Ε) Στον ενδογλωσσικό και διαγλωσσικό υπερτιτλισμό στο θέατρο σήμερα.
Η πρακτική κατάρτιση περιλαμβάνει εξάσκηση στα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον υπερτιτλισμό, επιδιώκοντας τον
εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας του μεταφραστικού αποτελέσματος.
Στο πρόγραμμα θα διδαχθούν οι ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:
• Ιστορία θεάτρου
• Θεατρική παράσταση-σκηνικός χώρος
• Θεατρικό κείμενο
• Θεατρική μετάφραση
• Θεωρία και πράξη ενδογλωσσικού και διαγλωσσικού υπερτιτλισμού
• Επιμέλεια και διόρθωση θεατρικής μετάφρασης
• Τεχνικά ζητήματα – Χειρισμός ειδικού λογισμικού

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω της σύγχρονης εξ αποστάσεως
διδασκαλίας ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης του
προγράμματος μέσω της ασύγχρονης διδασκαλίας (πλατφόρμα e-learning).
Οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι καθηγητές του ΑΠΘ καθώς και έμπειροι
επαγγελματίες του χώρου με γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών ή ξένων Ακαδημαϊκών
Ιδρυμάτων, κυρίως σε αποφοίτους ελληνικών ή ξένων φιλολογιών,
μετάφρασης/διερμηνείας, ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και σε αποφοίτους των
τμημάτων θεάτρου και κινηματογράφου. Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες
μεταφραστές που ενδιαφέρονται για τον χώρο του θεάτρου και του υπερτιτλισμού.
Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθεί βεβαίωση ή πιστοποιητικό
συμμετοχής στο οποίο αναφέρονται τα ECTS και ο αριθμός των ωρών.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης [http://www.diaviou.auth.gr/programs/a%ce%84-kyklos-epimorfosis-
ston-endoglossiko-kai-diaglossiko-
ypertitlismo/?fbclid=IwAR1DinXfvGuIsWCobROWIp8hOp2SHS4ggTKnhznXH6jZ-
DCEdv93BniRnow], ενώ μπορούν να απευθύνονται στις υπεύθυνες επικοινωνίας του
προγράμματος, κ. Λουκία Κωστοπούλου ([email protected]) κ. Νατάσα Τόλιου
([email protected]).

Η ομάδα επικοινωνίας του προγράμματος