Εντός των Βιολογικών οι μισοί αιτούντες για τη φυτική παραγωγή, τρεις στους 10 περνούν στις δράσεις της ζωικής

Oλοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) και οι ενδιαφερόµενοι που δεν συµφωνούν µε τα ευρήµατα της αξιολόγησης µπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, έως τις 25 Μαΐου στο Πληροφοριακό Σύστηµα υποστήριξης του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16), κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Aυξάνονται τα κονδύλια για το Μέτρο 11 Βιολογική Γεωργία σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Αgrenda, µε το τελικό ποσό να προκύπτει από διαβουλεύσεις που θα γίνουν σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ. Αναφορικά με τις αντιρρήσεις στα ευρήματα της αξιολόγησης, κατά την υποβολή της προσφυγής δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του αιτήµατος στήριξης. Οι υποψήφιοι προς ένταξη µελισσοκόµοι, που δεν καλύπτουν το κριτήριο του «ενεργού γεωργού», µπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, εφόσον το επιθυµούν. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισµός του ενεργού γεωργού θα επαναξιολογηθεί στην 2η κατάταξη για το σύνολο των παραγωγών. Στην προσφυγή τους να αναγράφεται το κάτωθι κείµενο: «Παρακαλούµε να επαναξιολογηθεί το εύρηµα µε κωδικό 10005 και περιγραφή ευρήµατος -Μη ενεργός Γεωργός-»

Μετά την αύξηση των κονδυλίων αναµένονται επιπλέον εντάξεις.  Φυσικά, δεν πρόκειται να καλυφθούν και οι 63.768 αιτήσεις που έγιναν στο πρόγραµµα, καθώς για κάτι τέτοιο απαιτούνται ποσά που ξεπερνούν το 1 δις ευρώ. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τις αιτήσεις και τα διαθέσιµα κονδύλια θα ενταχθούν (βλ. πίνακα):

  • Αροτραία (νέοι): 2 στους 10
  • Αροτραία (παλιοί): 6 στους 10
  • Κηπευτικά-∆έντρα (νέοι):  6 στους 10
  • Κηπευτικά, ∆έντρα (παλιοί): 10 στους 10
  • Κτηνοτροφία (νέοι): 2 στους 10
  • Κτηνοτροφία (παλιοί): 7 στους 10
  • Μελισσοκοµία (νέοι):  5 στους 10
  • Μελισσοκοµία (παλιοί): 10 στους 10

Ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 “Βιολογική Γεωργία”, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη – αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16 , κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, από σήμερα Πέμπτη 12/05/2022 μέχρι και την Τετάρτη 25/05/2022 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Κατά την υποβολή της προσφυγής δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του αιτήματος στήριξης.

Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. “Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.”

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, οι οποίες ενδεχομένως υποβληθούν στην επικράτεια.

Οι υποψήφιοι προς ένταξη μελισσοκόμοι, που δεν καλύπτουν το κριτήριο του «ενεργού γεωργού» σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, εφόσον το επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός του ενεργού γεωργού θα επαναξιολογηθεί στην 2η κατάταξη για το σύνολο των παραγωγών. Στην προσφυγή τους να αναγράφεται το κάτωθι κείμενο:

«Παρακαλούμε να επαναξιολογηθεί το εύρημα με κωδικό 10005 και περιγραφή ευρήματος -Μη ενεργός Γεωργός-» 

Πηγή: www.agronews.gr