Με ένα κλικ στη νέα δήλωση ΟΣΔΕ το νέο πρασίνισμα που δίνει μέχρι 52 ευρώ για κριθάρι μικρού κύκλου

Ετήσιος θα είναι ο χαρακτήρας της ενίσχυσης που προκύπτει από τα νέα ειδικά πριµ, τα οποία φέρνει η ΚΑΠ από το 2023 και καλύπτει τις όποιες επιλογές κάνουν οι αγρότες από τις φθινοπωρινές σπορές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανταπόκριση των αγροτών ήταν µεγάλη στα δηµοσιεύµατα της Agrenda και του Agronews αναφορικά µε τις ενισχύσεις που ξεκλειδώνουν στο πλαίσιο του νέου πρασινίσµατος, σε καλλιέργειες όπως κριθάρι, όσπρια και µια σειρά εναλλακτικών καλλιεργειών που εµπίπτουν βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου, στον χαρακτήρα του µέτρου.

∆εν είναι κάτι εξ ολοκλήρου νέο, αλλά µια πτυχή του νέου πρασινίσµατος, για το οποίο έχουν γίνει αναρίθµητα ρεπορτάζ στην Agrenda ήδη απ’ όταν ακόµα ο σχεδιασµός της χώρας βρισκόταν σε πρώιµο στάδιο.

Πηγή: www.agronews.gr