Οδηγίες υποβολής αιτήματος ενίσχυσης για ζωοτροφές, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου η οριστικοποίηση

Τις αναμενόμενες οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών δημοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές, με την καταληκτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση των δηλώσεων να είναι η επόμενη Τρίτη 10 Ιανουαρίου μετά την παράταση που ανακοινώθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Η κατανομή των 89 εκατ. ευρώ που αντλούνται κυρίως από κοινοτικά κονδύλια, μέσω του Μέτρου 22 του ΠΑΑ, γίνεται ως γνωστόν με βάσει κλάσεις που κατατάσσουν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως προς το ζωικό τους κεφάλαιο, ενώ για μονάδες με 101 αιγοπρόβατα και πάνω, καθώς και αγελαδοτροφικές μονάδες με περισσότερα από 15 βοοειδή, υπάρχει απαίτηση εμφάνισης τζίρου άνω των 2.000 ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα, ξεκίνησε με μια καθυστέρηση πέντε περίπου ημερών και ως εκ τούτου δόθηκε η παράταση ως τις 10 του μήνα, ωστόσο αρκετοί κτηνοτρόφοι και οι σύμβουλου τους καθυστέρησαν την έναρξη διαμόρφωσης των αιτήσεων στην σχετική πλατφόρμα, ελλείψει των αναγκαίων οδηγιών. Τα επόμενα 24ωρα, αναμένεται η οριστικοποίηση του πρώτου βασικού όγκου αιτήσεων ενίσχυσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπλοκές ως προς την διαδικασία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µια εκµετάλλευση µε 101 έως 150 αιγοπρόβατα, τυγχάνει ενίσχυσης 800 ευρώ, εφόσον βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα ή 920 ευρώ αν βρίσκεται στη νησιωτική. Για τον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 100 ευρώ έως και 5.480 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκµετάλλευσης, βάσει του αριθµού των ενήλικων ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται µετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συµπεριλαµβανόµενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.

Πηγή: www.agronews.gr