Περαιτέρω μείωση 10% γράφουν τα αζωτούχα, διορθώνουν τα λιπάσματα

Συντηρείται η τάση διόρθωσης στις διεθνείς τιµές λιπασµάτων, µε τις βασικότερες κατηγορίες να προσεγγίζουν πλέον τα επίπεδα που είχαν τον Οκτώβριο του 2021, σε βασικά εµπορικά κέντρα µε παγκόσµιο εκτόπισµα, όπως αυτά της Βόρειας Αµερικής.

Ήδη από τις αρχές του έτους είχε ξεκινήσει η προσγείωση των τιµών, µε τα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας να δείχνουν την ουρία, βασικό αζωτούχο λίπασµα, να υποχωρεί 43% από τα υψηλά περιόδου που σηµειώθηκαν την προηγούµενη άνοιξη.

Οι τελευταίες µετρήσεις της DTN, εταιρείας παροχής αναλύσεων για σηµαντικούς κλάδους της βιοµηχανίας, δείχνουν ότι η αγορά λιπασµάτων στη Βόρεια Αµερική κατέγραψε πτώση άνω του 10% σε τύπους λιπασµάτων όπως το UAN32 (υγρό λίπασµα µε τρεις µορφές αζώτου σε ποσοστό 32%: Ουρία / αµµωνιακό άζωτο / νιτρικό άζωτο) και το UAN28 (υγρό λίπασµα µε τρεις µορφές αζώτου σε ποσοστό 28%: Ουρία, αµµωνιακό άζωτο, νιτρικό άζωτο). Συγκεκριµένα, η τιµή για το UAN32 υποχώρησε στα 583 δολάρια ο τόνος (µείον 13%) ενώ η τιµή για το UAN28 υποχώρησε στα 518 δολάρια.

Οριακή ήταν η υποχώρηση των τιµών στις περιπτώσεις του DAP και του MAP, δυο κατηγοριών λιπασµάτων µε βάση τον φώσφορο, που µπήκαν στον Φεβρουάριο γύρω από τα 847 και τα 862 δολάρια ο τόνος αντίστοιχα.

Οι παραπάνω τιµές αφορούν τιµή διάθεσης για σάκιασµα, αφού οι πρώτες ύλες βρίσκονται σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα σύµφωνα µε πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda που αντλεί πληροφορίες από τα δεδοµένα της Παγκόσµιας Τράπεζας.

Σύµφωνα µε αυτό, η αποκλιµάκωση στις τιµές της ουρίας και των αζωτούχων λιπασµάτων είναι σε άµεση συνάρτηση µε τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου και ενέργειας. Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας καταγράφουν την πορεία στις τιµές της ουρίας, η οποία έχοντας πατήσει τα 925 δολάρια ο τόνος τον περασµένο Απρίλιο του 2022, εδώ και µερικές εβδοµάδες διαπραγµατεύεται γύρω από τα 520 δολάρια. Τα επίπεδα αυτά είναι 100 περίπου δολάρια κάτω από τις τιµές που σχηµατίστηκαν το φθινόπωρο του 2021, όταν η ενεργειακή κρίση άρχισε να τίθεται εκτός ελέγχου και να ανατρέπει τα κοστολόγια σε πολλές µονάδες παραγωγής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η κατάσταση κλιµακώθηκε µε την έναρξη του πολέµου πριν από 12 περίπου µήνες.

Βέβαια, οι σηµερινές τιµές στην αγορά λιπασµάτων παραµένουν από 100 (DAP) έως 200 δολάρια (ουρία) πάνω σε σχέση µε την εικόνα που είχε η αγορά στα τέλη του 2020, όταν ξεκίνησε ο ανοδικός υπερκύκλος στις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων. Είναι πολύ πιθανό η διεθνής εικόνα στην αγορά λιπασµάτων να αποτυπωθεί µε πιο αργούς ρυθµούς στην εγχώρια αγορά, ειδικά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα καταστήµατα εφοδίων, προτρέχοντας µε τον ετήσιο προγραµµατισµό τους, έβαλαν σε απόθεµα ποσότητες αγορασµένες µε τιµές στα υψηλά του εύρους.

∆εν αποκλείουν µικρά διαστήµατα ανοδικών αντιδράσεων οι αναλυτές

Ορισµένοι αναλυτές εκτιµούν πάντως ότι η εποχιακή ζήτηση από το Βόρειο Ηµισφαίριο σε µερικές εβδοµάδες θα µπορούσε να φουσκώσει ξανά κάπως τις τιµές, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι πλέον η τάση ανόδου στην αγορά λιπασµάτων έχει αναστραφεί, µε τους περισσότερους δείκτες τιµών να είναι πια καθαρά πτωτικοί. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή ενδείξεις ότι η αγορά θα µπορούσε να διαµορφώσει τις περσινές κορυφές.

Τα υψηλά του εύρους, σε όλους ανεξαιρέτως του τύπους λιπασµάτων, διαµορφώθηκαν την περασµένη άνοιξη, µε την άνυδρη αµµωνία να εκτινάσσεται στα 1.534 δολάρια ο τόνος, σχηµατίζοντας τη µεγαλύτερη ψαλίδα ανάµεσα στην άνω και την κάτω πλευρά του διαγράµµατος.

«Η βιοµηχανία λιπασµάτων βιώνει σε όλες τις περιοχές του πλανήτη µια περίοδο αποκλιµάκωσης των τιµών, που συνδυάζεται και µε µειωµένη ζήτηση από τους αγρότες» παρατηρεί σχετικό δηµοσίευµα του Bloomberg. Εκεί εκτιµάται πως οι τιµές θα συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία τουλάχιστον το πρώτο εξαµήνου του έτους.

Πηγή: www.agronews.gr