Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αυτιστικού μυαλού;

Οι διαγνώσεις αυτισμού αυξάνονται σταθερά σε όλο τον κόσμο, αν και πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν αδιάγνωστοι. Η πρόσφατη έρευνα δίνει νέες ιδέες για το αυτιστικό μυαλό και διαλύει κοινές υποθέσεις σχετικά με αυτή την μορφή ανάπτυξης.

Οι καθημερινές δραστηριότητες, όπως η αγορά αγαθών ή η επίσκεψη στο κομμωτήριο, μπορεί συχνά να αποτελέσουν πρόκληση για τους αυτιστικούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, είναι πιθανότερο από ό, τι ο μέσος άνθρωπος να αναφέρουν ότι αγοράζουν πράγματα που δεν χρησιμοποιούν. Συχνά δυσκολεύονται να λαμβάνουν μικρές αποφάσεις, όπως ποια ρούχα να φορούν ή τι να τρώνε. Αλλά όταν πρόκειται για μεγάλες αποφάσεις, όπως για το ποιον θα παντρευτούν ή πού θα εργαστούν, τα αυτιστικά άτομα το κάνουν με τον ίδιο τρόπο όπως ένα τυπικό άτομο.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι αυτιστικοί άνθρωποι τείνουν να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε προσεκτική σκέψη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι είναι λιγότερο πιθανό να βασίζονται στα συναισθήματα και τις διαισθήσεις τους σε σύγκριση με τον μέσο άνθρωπο. Ως αποτέλεσμα, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να λάβουν αποφάσεις και δεν τείνουν να βγάζουν συμπεράσματα όπως το μέσο άτομο.

Συχνά υποτίθεται ότι οι άνθρωποι με αυτισμό στερούνται φαντασίας λόγω της εστίασης τους σε ακριβείς λεπτομέρειες και γεγονότα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι άνθρωποι με αυτισμό εμφανίζουν συχνά εξαιρετικές δεξιότητες στην επίλυση εικονογραφικών αναλογιών -όπως η εξεύρεση ενός κρυφού μοτίβου. Παρά κάποιες διαφορές στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, οι άνθρωποι με αυτισμό έχουν τόσο πλούσια ψυχική ζωή όσο και οι υπόλοιποι.

Υπάρχει μια επίμονη ιδέα ότι οι αυτιστικοί άνθρωποι ερμηνεύουν τα πάντα κυριολεκτικά. Στην πραγματικότητα, η αδυναμία κατανόησης των μεταφορών και άλλων μορφών μη κυριολεκτικής γλώσσας αποτελεί μέρος των διαγνωστικών κριτηρίων για τον αυτισμό.

Οι αυτιστικοί άνθρωποι μπορούν να βασίζονται στις υπονοούμενες πληροφορίες για να μάθουν ποια λογικά συμπεράσματα πρέπει να κάνουν. Οι αυτιστικοί άνθρωποι μερικές φορές διαφέρουν από τους άλλους στο πώς συνδυάζουν τα διαφορετικά είδη γνώσεων. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις αντιλαμβάνονται τη μεγάλη εικόνα και συνήθως καταλαβαίνουν τις κρυφές έννοιες.

 

Πηγή: zougla.gr