Πώς κουμπώνουν τα πριμ των 50 ευρώ το στρέμμα σε κριθάρι, βρώμη, όσπρια

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές ενισχύσεις πάνω από 50 ευρώ το στέμμα οι οποίες εισάγονται με τη νέα ΚΑΠ ως πτυχή στο λεγόμενο πρασίνισμα, επικεντρώνονται σε κριθάρι, βρώμη και γηγενείς ποικιλίες οσπρίων και «δένουν» με εναλλαγές συγκεκριμένων καλλιεργειών. Πρόκειται για ειδικά πριµ της νέας ΚΑΠ η οποία ενεργοποιείται με το νέο χρόνο και εξασφαλίζουν οι επιλογές που θα ακολουθήσουν τις επόµενες ηµέρες οι αγρότες στις φθινοπωρινές σπορές. Οι εν λόγω επιλογές εξασφαλίζουν ενίσχυση 52 ευρώ το στρέµµα για σπορά µικρού βιολογικού κύκλου κριθαριού σε χωράφι µε µηδική ή 62,8 ευρώ για γηγενείς ποικιλίες οσπρίων.

Το ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας, όπως δηµοσιεύθηκε προ ολίγων ηµερών και µένει πλέον και τυπικά να λάβει την έγκριση των Βρυξελλών, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων στις δράσεις του νέου πρασινίσµατος, ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση όσο και για παραγωγή ζωοτροφών. Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα είδη/ποικιλίες που αντικαθίσταται και το είδος/ποικιλία που εγκαθίσταται.

Ο πίνακας των ειδικών ενισχύσεων στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ (σελ. 355-356)

Η δέσµευση των παραγωγών αφορά την επιλογή καλλιέργειας βάσει των εξής:

α) ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου, σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών αραβοσίτου, µηδικής και βάµβακος,

β) τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές,

γ) στην εισαγωγή νέων ή/και καινοτόµων ή/και µε καινοτόµο χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες και στις αναµενόµενες, λόγω της κλιµατικής αλλαγής, µεταβολές.

Συγκεκριµένα, ο σχεδιασµός δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασης µηδικής µε καλλιέργεια βίκου, η οποία εξασφαλίζει πριµ 48,8 ευρώ το στρέµµα.

Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ξεκινήσει να καλλιεργεί αυτές τις ηµέρες βίκο σε χωράφι που είχε σπείρει την περασµένη άνοιξη βαµβάκι ή καλαµπόκι, τότε εξασφαλίζει ένα πριµ 10,9 ή 31,6 ευρώ το στρέµµα αντίστοιχα.

Αναλυτικά ο σχεδιασμός με τα ειδικά πριμ ενίσχυσης:Πηγή: www.agronews.gr