Στριμώχνει ο χρόνος για το σύσπορο, ενώ πίεση ασκεί και η ενίσχυση του ευρώ

Ανατρέπεται για ακόµα µια φορά µέσα σε λίγες ηµέρες το σκηνικό στην αγορά βάµβακος µε το µείγµα διεθνούς τιµής και ισοτιµίας να διαµορφώνουν απογοητευτικούς τιµοκαταλόγους στις πόρτες των εκκοκκιστηρίων.

Στο κλείσιµο της εβδοµάδας, η τιµή για το σύσπορο βρισκόταν στα 75 λεπτά µε προοπτική περαιτέρω πτώσης, αφού τα αποτελέσµατα των τελευταίων συνεδριάσεων που θα «περαστούν» στις τιµές της ερχόµενης εβδοµάδας, βρίσκονται στο κόκκινο.

Την ίδια στιγµή, το ευρώ ανακτά τις δυνάµεις του, µε την ισοτιµία έναντι του δολαρίου να ανακάµπτει προσεγγίζοντας πλέον τα 1,05 δολάρια, όταν όλο το προηγούµενο διάστηµα διατηρήθηκε πέριξ των 97 µε 99 σεντς του δολαρίου. Αυτή η ενίσχυση του ευρώ κατά 6 µε 7 σεντς, έρχεται να σβήσει τα κέρδη που κατέγραψε ο χρηµατιστηριακός δείκτης το πρώτο 15ήµερο του Νοεµβρίου, όταν η διεθνής τιµή για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου του 2023 ανέκαµψε από τα χαµηλά των 71 σεντς (31 Οκτωβρίου) και δοκίµασε να ισορροπήσει πέριξ των 90 σεντς η λίµπρα. Με τη διεθνή τιµή να υποχωρεί πλέον στην περιοχή των 85-86 σεντς και το ευρώ ενισχυµένο, καθίσταται σαφές ότι η τιµή για το σύσπορο θα πιεστεί ακόµα πε-

ρισσότερο απ’ ό,τι κατά τις χαµηλές πτήσεις του Οκτωβρίου. Μάλιστα, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία από το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, οι ανοιχτές θέσεις στα συµβόλαια ∆εκεµβρίου περιορίζονται. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ηµέρα που περνά το ενδιαφέρον θα στρέφεται στα συµβόλαια Μαρτίου του 2023. Άλλωστε σε λίγες ηµέρες, µε το first call της 23ης Νοεµβρίου για τον ∆εκέµβριο, σηµατοδοτείται και η λήξη των εν λόγω συµβολαίων. Πρόκειται δηλαδή για την πρώτη κρούση για τακτοποίηση θέσεων στα συµβόλαια του µήνα που διαµορφώνει και τις τιµές παραγωγού στην ελληνική αγορά. Για αυτό και ορισµένα εκκοκκιστήρια στην Ελλάδα έχουν ενηµερώσει τους παραγωγούς ότι θα κλείσουν µονοµερώς στις 30 Νοεµβρίου τα ανοιχτά βαµβάκια, ενώ άλλα, όπως ο Καραγιώργος, αφήνουν περιθώριο φιξαρίσµατος µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου.

Παίζουν τα 90 σεντς για τα ενεργά συµβόλαια

Οι διεθνείς αναλυτές εκτιµούν ότι τα δεδοµένα της αγοράς θα επέτρεπαν µια διαπραγµάτευση της περιοχής των 90 – 92 σεντς ανά λίµπρα για τα ενεργά συµβόλαια, κάτι που θα παρέσυρε προς τα επάνω και τα συµβόλαια της επόµενης χρονιάς, δίνοντας κίνητρο στους αγρότες ώστε να σπείρουν την επόµενη άνοιξη.

Ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν συµβαίνει, γιατί το ζήτηµα της κατανάλωσης εξακολουθεί να βαραίνει υπέρµετρα κάθε βηµατισµό ανόδου.

Μάλιστα, ενόψει και της συγκοµιδής στην Ινδία, αναµένεται να υπάρξει µια περαιτέρω µείωση της ζήτησης από τα κλωστήρια της χώρας, τα οποία σύµφωνα µε διεθνή µέσα, αναµένουν να φτιάξουν από την τρέχουσα περίοδο ένα συµπαγές απόθεµα 9 εκατ. δεµάτων. Με άλλα λόγια, αν και τεχνικά (λόγω υπερπουληµένης αγοράς και µεταφοράς θέσεων στον Μάρτιο) ο δείκτης της διεθνούς τιµής θα µπορούσε να δοκιµάσει υψηλότερα επίπεδα, τα θεµελιώδη, δηλαδή κυρίως η ζήτηση, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για κάτι τέτοιο. Αυτό σε συνδυασµό µε την ενίσχυση του ευρώ, έρχεται εκ των υστέρων πλέον να επιβεβαιώσει ακόµα µια φορά την επιλογή εκείνων που φρόντισαν να πουλήσουν σύσπορο πάνω στην άνοδο της αγοράς.

Παραµένουν ανοιχτά αρκετά βαµβάκια, τα φιξαρίσµατα καθορίζουν τις εαρινές σπορές

Αρκετοί είναι οι παραγωγοί που ακόµα δεν έχουν φιξάρει την τιµή για τη φετινή παραγωγή τους, αναµένοντας µια βελτίωση της εικόνας της αγοράς προς τον ∆εκέµβριο. Μάλιστα, αν δεν ήταν η ενίσχυση του ευρώ, ίσως το «στοίχηµα» να τους έβγαινε, αφού η αγορά δοκίµασε για µερικές συνεδριάσεις τα 90 σεντς, κάτι που µε την ισοτιµία των προηγούµενων εβδοµάδων θα έδινε µια τιµή πιο κοντά στα 80 λεπτά το κιλό. Πάντως, σε περίπτωση που αρκετοί αναγκαστούν να κλείσουν σε τιµές κάτω από τα 75 λεπτά το κιλό, τότε αναµένεται ότι θα υπάρξει µια σηµαντική µείωση των εκτάσεων την προσεχή άνοιξη, όπως εκτιµούν άνθρωποι της αγοράς µιλώντας στην Agrenda.

Ήδη τα χειµερινά σιτηρά φαίνεται να έχουν κερδίσει εκτάσεις, ενώ σε περιοχές όπου εξασφαλίζεται συνδεδεµένη, αναµένεται στις επόµενες εαρινές σπορές το καλαµπόκι να υπερισχύσει. Αυτό, ειδικά στις περιπτώσεις παραγωγών που δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν καµία από τις ευκαιρίες πώλησης σύσπορου όταν η αγορά διαµόρφωσε µια διπλή κορυφή στην περιοχή του 1 ευρώ.

Πηγή: www.agronews.gr