Βουλγαρία – ΒΤΑ: Η απογραφή του 2021 δείχνει αύξηση 5,9% στον αριθμό των πτυχιούχων πανεπιστημίου σε σύγκριση με την προηγούμενη απογραφή

Ο αριθμός των κατόχων πανεπιστημιακών πτυχίων στη Βουλγαρία ανέρχεται σε 1,56 εκατομμύριο, δηλαδή ένας στους τέσσερις πολίτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το ποσοστό των πτυχιούχων πανεπιστημίου αυξήθηκε κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με την προηγούμενη απογραφή, το 2011.

Το σχετικό ποσοστό των γυναικών με πτυχίο πανεπιστημίου είναι 29,3%, και των ανδρών είναι 21,5%. Συγκριτικά με το 2011, τα ποσοστά αυξήθηκαν κατά 7 και 4,8 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα στοιχεία για τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Βουλγαρίας τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν διεξήχθη η τελευταία απογραφή.

Τα στοιχεία δείχνουν έντονες διαφορές στην εκπαίδευση των πολιτών ανά τόπο κατοικίας: το ποσοστό των πολιτών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις πόλεις είναι 31,2% ενώ στα χωριά το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 10,2%, τρείς φορές μικρότερο. Κατά περιφέρεια, το υψηλότερο ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται στη Σόφια (43,6%), στη Βάρνα, στη Μαύρη Θάλασσα (30,7%), στο Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη), στη νότια Βουλγαρία (25,2%). Στον αντίποδα, το Κούρτζαλι, επίσης στον νότο, έχει το χαμηλότερο ποσοστό πτυχιούχων (14%), ενώ πριν από αυτό κατατάσσονται οι πόλεις Ταργκόβιστε (15,5%) και Ραζγκράντ (15,7%), στη βορειοανατολική Βουλγαρία.

Η θετική αυτή τάση της μείωσης του αριθμού των ανθρώπων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή χωρίς καθόλου εκπαίδευση συνεχίζεται. Ενώ το 1893, το 80,1% του πληθυσμού ηλικίας 9 ετών και άνω δήλωνε αναλφάβητο, το 2021 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,3%. Συγκριτικά με το 2011, το ποσοστό των αναλφάβητων μειώθηκε κατά 0,4%.

Πηγή: www.amna.gr