Βουλγαρία – ΒΤΑ: Τα επενδυτικά κεφάλαια που λειτουργούν στη χώρα ανήλθαν σε 8,282.3 εκατ. τον Ιούνιο

Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία τα διαχειρίζονται εγχώρια και μη επενδυτικά κεφάλαια που λειτουργούν στη Βουλγαρία ανέρχονταν συνολικά σε 8,282.3 εκατομμύρια λέβα στα τέλη Ιουνίου 2022, ανακοίνωσε σήμερα η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα στη Σόφια.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 1,057.5 εκατομμύρια (14,6%) σε ετήσια βάση, και μειώθηκαν κατά 441.1 εκατομμύρια λέβα (5,1%) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022.

Τα περιουσιακά στοιχεία των εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων ανήλθαν σε 2,681.9 εκατομμύρια στα τέλη Ιουνίου 2022, καταγράφοντας αύξηση κατά 421.4 εκατομμύρια (18,6%).

Στα τέλη Ιουνίου 2022, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατείχαν ποσοστό 49,5% στα περιουσιακά στοιχεία των εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων, έναντι 42,6% τον Ιούνιο του 2021.

Τα περιουσιακά στοιχεία των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων κατείχαν ποσοστό 33,4% στα τέλη Ιουνίου του 2022, έναντι 39,2% τον Ιούνιο του 2021.

Πηγή: www.amna.gr